Polaganje za školske pojaseve

1

U srjedu 30.lipnja.2010 u dvorani TK GACKA održano je  Tekwando polaganje za školske pojaseve

od 9 do 3 kupa.

Oglas

Ispit je proveo ovlašteni ispitivač HTS-a NIKOLA PEMPER.

Ispitu je pristupilo 32 kandidata, te su svi zadovoljili.

za 9 kup položili su:

Lorena Pervan, Adrijana Hudorović

za 8 kup položili su:

Domagoj Mudrovčić, Sara Matasić, Matea Dujmović, Sanja

Krznarić, Stjepan Odorčić i Borna Draženović

za 7 kup položili su:

Irena Vrzić, Ana Bogdanić, Doris Žubrinić, Filip Podnar,

Dorjan Prekpalaj i Ivan Vukelić

za 6 kup položili su

Verino Matasić, Doris Dasović, Anđela Klobučar, Ivan Rogić,

Ivana Cvitković, Ana Cvitković, Bruno Valinčić, Toni Rajković

i Lucija Trišić

za 5 kup položili su:

Andrija Nikšić, Tomislav Banić, Ana Klasan, Sara Banić, Julijan

Labrović, Magdalena Rajković i Mia Valinčić

za 4 kup položila je:

Karla Bogdanić

za 3 kup položio je:

Dominik Orlović

Felix