Postavljanje horizontalne signalizacije

0

Djelatnici Lika ceste ovih dana na širem i užem području grada Otočca rade na postavljanju horizontalne signalizacije oznaka na kolniku, ocrtavanju pješačkih prijelaza – zebri,  parkirnih mjesta, raskrižja, uzdužne oznake na kolniku (pune, isprekidane i dvostruke crte).

Gradski promet u suvremenim uvjetima dobiva sve složenije prijevozne zahtjeve, a veoma se značajno kompliciraju i uvjeti njegova normalnog odvijanja.

Oglas

Ubrzan tempo razvoja gradova i kompleksnost toga razvoja dovodi do brojnih konfliktnih situacija u životu grada. Sami grad je  mnogo stariji od gradskog prometa. Osobito njegova jezgra građena je  sa sasvim drugačije prometne potrebe od današnjih. U toj jezgri je koncentrirano životno bilo grada – glavne gospodarske i društvene institucije, koje privlače veliki broj stanovnika grada i okolice.

Izuzetno značajno pitanje u rješavanju gradskog prometa je problem prometa u mirovanju. Suvremena prijevozna sredstva, osobito osobni automobili, zbog svojih konstrukcijskih i eksploatacijskih karakteristika koje su prvenstveno uvjetovane i svojinskim odnosom, zahtijevaju izuzetno velike površine. Sve je manje parkirnih mjesta u gradu, a za očekivati je u skoroj budućnosti i naplatu parkiranja kao što su to uveli već neki gradovi u županiji.

Felix