Potpisan sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Mladi za održivi razvoj Like“

0

Klaster Lika Destination, u suradnji s partnerima Osnovna škola dr. Jure Turića, Srednja škola Plitvička jezera, Društvo „Naša djeca“ grada Gospića i Lička ekološka akcija od srpnja provodi projekt “Mladi za održivi razvoj Like”. Projekt je financiran sredstvima Ureda za Udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje kroz poziv “Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije”, a ukupna vrijednost projekta iznosi 484.944,37 kn.

Na današnjem sastanku potpisan je Sporazum o partnerstvu i dogovoren raspored projektnih aktivnosti.

Cilj projekta je stvaranje svijesti o potrebama održivog razvoja kod djece i mladih, ali i šire lokalne zajednice. Kao središnji problem prepoznata je  nerazvijena svijest djece i mladih u Ličko-senjskoj županiji o važnosti življenja u skladu s održivim razvojem. Stoga su ciljne skupine zaposlenici i volonteri partnerskih organizacija koji će se u sklopu projektnih aktivnosti educirati kako na inovativan način uključiti djecu i mlade u održivi razvoj, te djeca i mladi na koje će oni utjecati provedbom inovativnih programa izobrazbe o održivom razvoju. Projektnim aktivnostima obuhvaćeno je ukupno 75 učenika.

Klaster djeluje pod motom „Smart sustainable destination“ te su sve aktivnosti koje provodi vođene filozofijom održivog razvoja, a ovaj projekt nadogradnja je dosadašnjih aktivnosti i edukacija namijenjenih odraslim osobama. Na ovaj način, uz pomoć partnerskih udruga i škola, principi održivog razvoja će se na najbolji način približiti djeci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Važnost projekta se naglašava kroz stvaranje svijesti o održivom razvoju kod djece i mladih koji će, vjerujemo, brzo usvojiti znanja o održivom razvoju i uspješno ih primjenjivati u svakodnevnom životu kao i prenositi stečena znanja i iskustva na svoje kolege iz škole, prijatelje, roditelje i širu lokalnu zajednicu koji će slijediti njihove primjere života u skladu s održivim razvojem.

Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Klastera Lika Destination i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

L.O./LD