Potpisan Ugovor za financiranje školskih obroka

Pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih Diana Topčić Rosenberg i župan ličko-senjski Milan Kolić potpisali su jučer u Zagrebu Ugovor vezan uz financiranje prehrane djece  u riziku od siromaštva koja pohađaju škole  na području Ličko-senjske županije. Riječ je o školama kojima je Županija osnivač pa će se na ovaj način osigurati školska prehrana za 254 učenika. Nastavak je to projekta koji je Ličko-senjska županija je u srpnju 2016. godine aplicirala na natječaj Ministarstvu socijalne politike i mladih za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za školsku godinu 2016./2017. Županiji su za projekt „Naša djeca, naša budućnost“ odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 441.238,50 kn iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. Cilj Projekta je ublažavanje dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školama. Kroz Projekt će se osigurati prehrana učenika iz socijalno ugroženih obitelji u sedam osnovnih škola.

LSŽ/L. O.

Nastavak ispod oglasa