Potpisan Ugovor za održavanje cesta na području grada Senja

0

Kako bi se što kvalitetnije održavale nerazvrstane ceste na području Grada Senja danas je gradonačelnik Sanjin Rukavina potpisao Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Senja s direktorom tvrtke „Via“ d.o.o. Markom Prpićem. Ovaj ugovor se odnosi na četverogodišnje razdoblje, a obuhvaća održavanje asfaltiranih i makadamskih prometnica, nogostupa i parkirališta na području Grada Senja, a sve u skladu s godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture.
Već narednoga tjedna očekuje se početak radova u ulicama Filipa Vukasovića i Ivana Lenkovića u samom Senju. Uređenje cesta neće obuhvatiti samo kolnički zastor, već i nogostupe, poklopce šahtova, zaštitne ograde, rubnike i ostale elemente ceste. U 2017. godini za ovu namjenu Grad Senj utrošit će 1,8 milijuna kuna, a sredstva će biti utrošena na rekonstrukciju cesta na području Mjesnog odbora Mundarićevac.

GS/L. O.

Oglas