Povećanje niza sudskih pristojba

0

Hrvatska je Vlada s današnje sjednice Saboru predložila izmjene Zakona o sudskim pristojbama kojima se povećavaju pristojbe za izvatke i dokumente iz zemljišnih knjiga, kao i pristojbe na žalbe i revizije protiv presude te žalbe protiv rješenja o smetanju posjeta.

Tako se povećava pristojba za upis u zemljišnu knjigu sa 50 na 70 kuna, a uvodi se i pristojba za upise u digitalne zemljišne knjige u iznosu od 50 kuna.

Oglas

Zatraže li pak građani izvadak iz zemljišne knjige na to će umjesto dosadašnje pristojbe od 20 kuna ubuduće platiti 50 kuna, što je povećanje za 150 posto.

Pristojba na žalbu na odluku o upisu ili brisanje iz zemljišne knjige povećava se sa 250 na 300 kuna.

Uvodi se i plaćanje pristojbe za ispise baze zemljišnoknjižnih podataka izdanih na zahtjev stranke u iznosu od 30 kuna, a toliko će se plaćati i pristojba za povijesne izvatke iz digitalne zemljišne knjige kao i za povijesne ispise iz baze zemljišnoknjižnih podataka u iznosu od 30 kuna.

Također se povećavaju sudske pristojbe za žalbe za izvanredne pravne lijekove čime se, kaže Bošnjaković, destimuliraju oni koji u to ulaze s namjerom da odugovlače i razvlače postupke.

Te pristojbe ovise o vrijednosti sporova i do sada su se plaćali uvećano na iznos pristojbe za tužbu i protutužbu 25 posto, a po novome bi se plaćali uvećani za sto posto.

Računica pokazuje da bi se tako pristojba na žalbu i reviziju protiv presude, te žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda koja je do sada iznosila 125 kuna za sporove do 3.000 kuna, po novome plaćala 200 kuna.

S druge se strane želi stimulirati postupak mirenja, pa se svi koji se žele pred sudom nagoditi (nagodba tijekom prvostupanjskog postupka) oslobađaju plaćanja sudske pristojbe (do sada se plaćala prema vrijednosti na koju su se stranke nagodile).

/ bib /