Poziv na javni skup: Pokretanje katastarske izmjere u Općini Perušić

0

Državna geodetska uprava i Geodetski zavod Rijeka d.o.o. su 21. ožujka 2024. potpisali Ugovor o javnoj nabavi usluga, što označava početak katastarske izmjere i izrade elaborata na području Općine Perušić, obuhvaćajući dijelove katastarskih općina Kvarte i Studenci.

U svrhu detaljnijeg informiranja i uključivanja građana, pozvani su svi nositelji prava (vlasnici i suvlasnici nekretnina) na javni skup koji će se održati 23. srpnja 2024. u 16 sati. Skup će se održati u konferencijskoj dvorani na prvom katu Vatrogasnog doma DVD Perušić, na adresi Karaula 2b, Perušić.

Na skupu će biti predstavljen postupak katastarske izmjere, kao i obaveze vlasnika i suvlasnika nekretnina u vezi s obilježavanjem i upisom svojih nekretnina u novu zemljišnu knjigu. Ovo je ključna prilika za sve zainteresirane strane da dobiju sve potrebne informacije te da postave pitanja vezana uz predstojeće aktivnosti i obaveze.

L.O.