Poziv na Javnu tribinu zbog postupka katastarske izmjere na području NP Sjeverni Velebit

0

JU NP Sjeverni Velebit je u cilju izrade novog katastarskog operata i obnove zemljišne knjige obavjestio vlasnike i suvlasnike katastarskih čestica na ovome području  da je započela provedba katastarske izmjere na području dijela NP Sjeverni Velebit u cilju izrade novog katastarskog operata i obnove zemljišne knjige.

S tim ciljem je Ugovor o javnoj nabavi usluga potpisan između Državne geodetske uprave kao naručitelja i Zajednice ponuditelja (izvođač radova): GEOPROJEKT d.d.- Opatija, CADCOM d.o.o.-Zagreb, GEO GRUPA d.o.o.- Zagreb i ACES d.o.o.- Zadar.

Rok izrade katastarske izmjere je 18 mjeseci. Pregledne karte obuhvata izmjera biti će izložene u prostorijama Uprave NP Sjeverni Velebit koje će koristiti djelatnici Geoprojekta d.d. iz Opatije. Ove opsežne radove moguće je uspješno obaviti samo uz Vaše osobno sudjelovanje i suradnju s institucijama i osobama koje će izvoditi opisane radove, stoga se pozivaju svi vlasnici katastarskih čestica (nositelje prava) da prisustvuju javnoj tribini koja će se održati 24. studenoga 2021. godine u 17 sati u zgradi Uprave JU NP Sjeverni Velebit Krasno za nositelje prava na području NP Sjeverni Velebit.

Nositelji prava zakonski su obvezni po pozivu izvođača radova obilježiti, očistiti teren, te usuglasiti međe zajedno sa svojim susjedima prema stvarnom stanju na terenu, te pripremiti osobne podatke o nositeljima prava, tj. podatke o vlasnicima  i kopiju dokumentacije vezano za katastarske čestice i zgrade.

Sa ciljem što bolje komunikacije i suradnje sa strankama izvođači radova otvoriti će terenski ured u zgradi Uprave JU NP Sjeverni Velebit, Krasno, za nositelje prava na području NP Sjeverni Velebit.

L. O.