Poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje

2

http://www.lika-online.com/pos.jpg

Program društveno poticane stanogradnje u Gradu Gospiću

Temeljem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji i Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa POS-a Grad Gospić poziva zainteresirane građane na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje

 Nositelj investitorskih poslova u svezi s izgradnjom i prodajom stanova je Agencija za pravni promet i posredovanje, a zemljište i komunalnu infrastrukturu osigurava Grad Gospić.

Predviđena cijena stana iznosi do 850,00€/m2

Cijena se plaća jednokratno ili na rok koji ne može biti duži od 31 godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Osnovni preduvjet za sklapanje predugovora je ispunjavanje kriterija za odobravanje bankovnog kredita kupcu – podnositelju zahtjeva koje određuje poslovna banka u skladu s uvjetima određenima u ugovoru o poslovnoj suradnji sklopljenom između Agencije i poslovne banke koja financijski prati gradnju stanova iz Programa na području Grada Gospića.

Pravo na kupnju stana uz obročnu otplatu imaju:
– građani – državljani Republike Hrvatske,
– jedinice lokalne samouprave i druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prvenstvo na kupnju stana, neovisno od načina plaćanja, imaju:
– građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja,
– osobe koje kupuju stan u skladu s odredbom Zakona o POS-u.

Sve dodatne informacije podnositelji zahtjeva mogu dobiti u  Gradskom upravnom Odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Stjepana Radića 14 ili na internet stranici Grada Gospića www.gospic.hr.