Pravila komentiranja na portalu Lika Online

0

Pravila komentiranja na portalu Lika Online:

  1. U komentarima je zabranjeno otvoreno vrijeđanje, bez obzira o kakvom je vrijeđanju riječ i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slažete sa člankom ili nečijim mišljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.
  2. Uvredljivi komentari biti će, kao i do sada, brisani. Novost je blokada IP-adresa korisnika koji više puta za redom postavljaju uvredljivi sadržaj. Prethodna upozorenja su moguća, ali redakcija zadržava pravo brisanja takvih korisnika bez najave.
  3. U komentiranju se nastojte držati teme. Komentari koji nemaju veze s temom mogu, prema odluci uredništva, biti izbrisani.
  4. Sva uvredljiva korisnička imena bit će brisana bez ikakvog prethodnog upozorenja.
  5. Prilikom pisanja zabranjeno je koristiti samo velika slova (na Internetu takve postove korisnici doživljavaju kao vikanje). Takvi komentari također mogu, prema odluci redakcije, biti brisani.
  6. U komentarima na našim stranicama također je zabranjeno reklamirati druge web stranice.
  7. Službeno pismo na web stranicama Lika Online portala je latinica.