Predbilježbe za tečajeve u Pučkom otvorenom učilištu u Gospiću

Pučko otvoreno učilište vrši predbilježbe kandidata za tečaj engleskog jezika po verificiranom programu stranih jezika za odrasle (CEF) A1, A2,B1,B2.

    Trajanje programa po modulu / semestru 70 školskih sati  –  2 x 2 školska sata tjedno (popodne)
    Cijena programa – 1.900,00 kn + 220,00 kn udžbenik
    Mogućnost plaćanja u 3 rate

Nastavak ispod oglasa

Za svaki uspješno završeni modul/semestar nudi se  mogućnost dobivanja potvrde o završenom modulu/semestru, a po završetku i uspješno položenom završnom ispitu na kraju pojedinog stupnja nudi se mogućnost stjecanje svjedodžbe o znanju stranih jezika po CEF-u (europski standard) sa upisom u radnu knjižicu.
Zainteresirani građani se mogu predbilježiti i na osnovni tečaj engleskog jezika po neverificiranom programu od 1. do 6.stupnja.
o    Trajanje tečaja – 60 školskih sati
o    Nastava – 2×2 školska sata tjedno (popodne)
o    Cijena tečaja – 1.500,00 kn + 150,00 kn udžbenik
o    Mogućnost plaćanja u 3 rate
Nakon uspješno završenog semestra/stupnja  polazniku se izdaje potvrda o znanju stranog jezika po neverificiranom programu.

Pučko otvoreno učilište nudi i tečaj informatike sa sljedećim programom:
o    Osnove korištenja osobnih računala
o    Obrada teksta (Word i Excel)
o    Izrada prezentacija (Power Point)
o    Internet i e- pošta (MS Outlook)
o    Trajanje tečaja – 30 školskih sati
o    Cijena tečaja 1.200,00 kn. + 90,00 kn udžbenik
o    Mogućnost plaćanja u 2 rate
o    Dinamika predavanja prema dogovoru

Zainteresirani se mogu prijaviti i na plesni tečaj za slijedeće plesove: engleski i bečki valcer,disco-fox, polka, salsa .
•    trajanje tečaja – 16 školskih sati (2×2 šk. sata tjedno)
•    termini održavanja – po dogovoru
•    cijena tečaja po polazniku iznosi 250,00 kn
PRIJAVE KANDIDATA ZA POJEDINI TEČAJ PRIMAJU SE DO              27. siječnja 2012.
Informacije: tel: 053-575-055 ravnatelj, 053-560-035-obrazovanje, mob: 099-5560-035, e-mail: pou.obrazovanje@gs.t-com.hr www.pou-gospic.hr

Lika Online