Predstavka Ministarstvu uprave zbog postupanja Darka Banića

SDP-ov Predstojnik državne uprave u županiji uključen u aktivni politički prosvjed

Darko Banić poznat javnosti kao dugogodišnji aktivni član SDP-a koji je obnašao značajne stranačke funkcije u proteklom razdoblju te jedan od rijetkih SDP-ovaca u državi koji je ostao na  funkciji predstojnika državne uprave, po svemu sudeći izazvao je brojne polemike u javnostu nakon sudjelovanja na skupu u Otočcu. Sama njegova nazočnost ne bi bila čudna, dapače kao člana SDP-a i očekivana, ali sporna u vezi s njegovom dužnosti predstojnika Državne uprave u našoj županiji koju obnaša od kada je na nju postavljen još u vrijeme SDP-ove Vlade.

Nastavak ispod oglasa

Funkcija za lagodnom plaćom od preko 20 tisuća kuna bruto

Naime, radi se o vrlo značajnoj funkciji samom činjenicom da predstojnike uprava po županijama imenuje sama Vlada RH, ali i izdašnoj plaći koja bruto prelazi i 20 tisuća kuna. Sama funkcija čelnika predstojnika ureda Državne uprave u županiji nosi brojne nadležnosti, predstojnik je odgovoran Vladi za svoj rad i nadzire provedbu zakona i drugih propisa te obavlja nadzor nad poslovima državne upravne u županiji po gradovima i općinama.

Politički se svrstao na stranu kažnjenog Kostelca

Ključno je sljedeće: svojim postupanjem se  kao predstojnik državne uprave, umjesto da čuva integritet službe i zakonitost,  jasno uključio u političke igre otočkog gradonačelnika. Mrlju na njegovo u najmanju ruku nemoralno ponašanje stavlja i činjenica da je Kostelac kao gradonačelnik   od strane  Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kažnjen prije dva mjeseca da je koristio javnu funkciju za osobni probitak kao jedan od vlasnika radio Otočca te je prekršio Zakon o sprečavanju sukoba interesa.

Slijedi reakcija Ministarstvo uprave

Nakon svega izrečenog ostaje jasno da će o svemu morati zadnju reci i nadležno Ministarstvo  uprave koje bi trebalo nadzirati rad svojih predstojnika po županijama kojima je očito problem poštivanje zakona od strane njih samih.

L.O.