Predstavnici policije na prvom službenom sastanku kod gradonačelnika Nekića

1

Gradonačelnik Grada Senja  Darko Nekić u svom je uredu povodom službenog upoznavanja primio novoizabranog načelnika Policijske uprave Ličko – senjske Antu Podnara,  njegovog zamjenika  Mladena Kranjčevića i načelnika Policijske postaje Senj Maria Jančića.

Tijekom prvog službenog susreta dogovaralo se o budućoj suradnji između Grada Senja i policije. Predstavnici policije naglasili su da je potrebno aktivirati rad Vijeća za prevenciju Grada Senja, kojeg treba ponovno oformiti, a čija aktivnost je nužna za dobru komunikaciju.

Oglas

„Policiju treba doživljavati kao partnera što promiče i sam program Policija u zajednici. Opći interes je da policija i lokalna zajednica dobro funkcioniraju, stoga policiju treba percipirati kao javni servis“, naglasio je načelnik PU Ličko-senjske i dodao kako jedinica lokalne samouprave i policija posredstvom Vijeća za prevencije mogu uspješno rješavati nastale probleme.

„Vjerujem da ćemo imati podršku policije tijekom naših aktivnosti, ponajprije tu mislim na manifestacije koje organizira Grad te da ćemo uspješno surađivati. U potpunosti se slažem da policiju treba doživljavati kao partnera u smislu poboljšanja kvalitete života u zajednici. Apsolutno podržavam Vašu inicijativu u vidu novog konstituiranja Vijeća za prevencije koje treba postati glavno komunikacijsko sredstvo između Grada i policije“, rekao je gradonačelnik i dodao da će se žurno krenuti s ponovnim konstituiranjem Vijeća za prevenciju.

A.P.