Priopćenje Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Gospića

0

Uži dio Stožera zaštite i spašavanja Grada Gospića dana 29.03.2012. godine održao je izvanrednu sjednicu u uredu Državne uprave zaštite i spašavanja vezano za povećani broj vatrogasnih intervencija u razdoblju mjeseca veljače i ožujka.

Predmetni požari se  prvenstveno odnose na paljenja vatre na otvorenom području do čega dolazi do zahvaćanja većih  površina trave i niskog raslinja, a samim time i do velikih materijalnih šteta na biljnom pokrovu, ali i opasnosti za naseljena područja Grada.

Kako gašenje takvih požara iziskuje angažiranje značajnih vatrogasnih snaga, a samim time i velike financijske troškove, te kako bi spriječili daljnje materijalne štete Stožer apelira na građane da prestanu sa svakim daljnjim paljenjem vatre na otvorenom prostoru prvenstveno  spaljivanja korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja iz razloga opasnosti od požara većih razmjera.

 Stožer je između ostalog donio odluku da se pojačaju protupožarne ophodnje od strane nadležnih inspekcijskih službi, koje će vršiti nadzor otvorenog prostora kako bi se spriječilo daljnja opasnost od požara na području Grada.

                                                     NAČELNIK STOŽERA

                                                      Ivan  Biljan dipl.ing.