Priopćenje Stožera zimske službe Grada Gospića

0
Foto:M.S.

Odlukom  Stožer zimske službe Grada Gospića donesene na sjednici Stožera dana 07.02.2012. godine odlučeno je da krene u nastavak radova izvoženja snijega iz Grada, odnosno sa gradskih ulica i nogostupa

Radovi izvoza snijega biti će organizirani danas s početkom od 16:00 sati, odnosno u vrijeme smanjenog intenziteta cestovnog prometa i prometa pješaka i to u sljedećim ulicama:

–       Budačka ulica od križanja sa ulicom Dr. Franje Tuđmana do križanja sa Zagrebačkom ulicom,

–       Ulica B.I.Karlovića od križanja sa Kaniškom ulicom do križanja sa Smiljanskom ulicom,

–        Ulica Nikole Tesle,

–       Trg Stjepana Radića

Ovim putem molimo građane da za vrijeme odvoza snijega poštuju prometnu regulaciju prometa koju će provoditi MUP PU Ličko-senjska u suradnji s komunalnim redarstvom Grada, radi omogućavanja uklanjanja snijega, te da uklone svoja vozila sa kolnika i nogostupa na području predmetnih ulica.

 

     Načelnik stožera

   Ivan Biljan, dipl. ing.

 

Povezane vijesti: Uklonjen snijeg s gradskih ulica i trgova