Promatračnica za šumare i turiste

0

Uz državnu  cestu D-25 Korenica-Gospić kod Bunića je  sagrađena promatračnica. S nje su djelatnici Hrvatskih šuma-Šumarije Korenica revno motrili kako bi na vrijeme  zamijetili pojavu požara. Drveno zdanje sada je srušeno i u ovoj će protupožarnoj sezoni  teren nadgledati s nove promatračnice sagrađene od čvrstih materijala. No, nisu promatračnicu koristili samo šumari. U njezinoj su se blizini često zaustavljali turisti da bi je koristili za vidikovac s kojega se može načiniti dobra fotografija Krbavskog polja.

H. J.