Prva sjednica Općinskog vijeća

BRINJE –  Prva radna sjednica novog saziva Općinskog vijeća Općine Brinje, održana u četvrtak 11. srpnja, protekla je u radnom raspoloženju. Kao prve točke dnevnog reda na sjednici su doneseni novi Statut Općine Brinje i Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Brinje koji su usklađeni s izmjenama Zakona o područnoj i regionalnoj samoupravi.  Nakon toga su vijećnici usvojili Program rada Općinskog vijeća do kraja 2013. godine te izabrali članove Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise: Marija Draženović, Marijan Bardiovski i Josipa Pavlović;  te Povjerenstva za predstavke i pritužbe: Verica Ugarković, Boro Lončar i Ana Šebalj.

         Na prvom radnom Vijeću Općine Brinje izglasana je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Brinje u kojoj stoji da će Karlo Devčić svoju dužnost zamjenika Općinskog načelnika obnašati volonterski te će za isto primati naknadu u neto iznosu od 3.000,00 kuna. Većina općinskih vijećnika nije prihvatila Odluku o izmjeni Odluke o naknadi troškova članovima Vijeća prema kojoj su naknade troškova predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Vijeća trebale biti smanjene.

Nastavak ispod oglasa

          U nastavku sjednice su donijete razne odluke: Odluka obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine na području Općine Brinje, Odluka o dopuni Odluke o davanju stanova u vlasništvu Općine Brinje u najam, Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnog člana s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brinje.

           Također, na sjednici su usvojena godišnja izvješća za 2012. godinu: Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Brinje od PP Otočac, Izvješće o radu Doma Zdravlja Otočac – Ambulante Brinje te Izvješće o radu Hrvatskog crvenog križa – Gradskog društva Otočac na području Općine Brinje.

           Općinsko vijeće je imenovalo članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Brinje. Karlo Devčić,  zamjenik Općinskog načelnika, imenovan je načelnikom Stožera,  a za njegovog zamjenika imenovan je Marijan Bardiovski, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje. U Stožer su još imenovani sljedeći članovi: Željko Vukelić (HAC), Alen Zorić (HGSS), Zoran Jambrović (PP Otočac), Anka Dasović (DUZS Gospić), Ivica Vranić (DVD Brinje), Dragica Cvitković (Crveni križ Otočac), Ruža Blažanin („Vodovod“ d.o.o.), dr. Miranda Meter Vuković (Dom zdravlja Brinje), Ana Šebalj (Općina Brinje) i Željko Dasović (Veterinarska stanica Brinje).

           Na prvoj radnoj sjednici Općinskog vijeća, općinski vijećnici su donijeli i Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Brinje. Ove godine na svečanoj sjednici Općinskog vijeća,  povodom obilježavanja dana Općine Brinje – 15. kolovoza 2013. godine, zaslužnim pojedincima, udrugama  i tvrtkama će se dodijeliti  javno priznanje Općine Brinje u obliku POVELJE. Ovogodišnji laureati kojima će se  dodijeliti javna priznanja Općine Brinje će biti brinjski župnik vlč. Pejo Ivkić, Darko Draženović, Mile Kušanić, Stjepan Perlić, Dječji vrtić Tratinčica,  Drvopromet Samaržija d.o.o., KUD Brinje, Planinarsko društvo Škamnica i Streličarski klub Brinje.

A.Š.