PU Ličko-senjska: Radni sastanak povodom predstojeće turističke sezone

Danas, 20. svibnja u prostorijama Policijske uprave ličko-senjske održan je radni sastanak kojemu su uz predstavnike policije nazočili i predstavnici: jedinica lokalne samouprave, pravnih subjekata zaduženih za održavanje cesta, Državne uprave za zaštitu i spašavanje Centar 112, hitne medicinske pomoći i vatrogasnih službi.
Sastanak je održan na temu pripreme za nadolazeću turističku sezonu. Iskazano je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom među svim subjektima koji su uključeni u provedbu iste. Istaknuto je da je prošlogodišnja turistička sezona protekla povoljno u kojoj je zabilježen manji broj kaznenih djela, prometnih nesreća s najtežim posljedicama i ostalih prekršaja u odnosu na turističku sezonu 2008. godine.

Tako je prošle godine evidentirano 179 kaznenih djela u odnosu na 2008. godinu, kad ih je evidentirano 290, što predstavlja smanjenje za 111 kaznenih djela ili 38,27%. Tijekom turističke sezone 2009. godine evidentirano je ukupno 237 prekršaja protiv javnog reda i mira u odnosu na 2008. godinu kada ih je evidentirano 267, što predstavlja smanjenje za 30 prekršaja ili 11,24%. Unatoč zabilježenom blagom porastu broja prometnih nesreća (2009. g. 561 u odnosu na 2008. g. kada ih je evidentirano 557), zabilježen je manji broj prometnih nesreća s najtežim posljedicama, kao i broj smrtno stradalih osoba. Tako su 2009. godine evidentirane četiri prometne nesreće u kojima je smrtno stradalo pet osoba u odnosu na 2008. godinu kada ih je evidentirano šest u kojima je smrtno stradalo 20 osoba.
Na sastanku je zaključeno da se i ove godine očekuje povećan broj domaćih i stranih turista koji će posjetiti ili prometovati kroz Ličko-senjsku županiju, zbog čega će biti potreban pojačan angažman svih subjekata, a posebno na trajektnim pristaništima Prizna, Žigljan i Jablanac, na dijelu autoceste A 1, te na dijelovima državnih cesta DC 1, DC 8, DC 23 i DC 50, kao i turističkim destinacijama, a prvenstveno na području Novalje i Nacionalnog parka Plitvička Jezera.

Nastavak ispod oglasa

Pu ličko-senjska/Foto