Radovi u listopadu na području Perušića u punom jeku

0

Izuzetno lijepo vrijeme u listopadu pogoduje završetku svim radova na otvorenom. Tako i Hrvatske vode na području Perušića još uvijek rade punim intenzitetom na završavanju ovogodišnjih planiranih radova. Tako su nedavno završeni radovi na uređenju 1,5 km dionice potoka Grabovac kao i 800 m dionice odvojka od Perušićkog potoka kroz naselje Bukovac prema ponornoj zoni u smjeru autoputa.

Završeni su radovi na uređenju dionice bujice Jaruga duge jedan kilometar u naselju Studenci. Na području Kosinja je očišćena dionica Kosinjskog Bakovca duga također kilometar kao i tok rijeke Like u najnizvodnijem dijelu kroz Lipovo polje u duljini 1,2 km.

Oglas

Također doznajemo da se tijekom listopada planiraju završiti još i radovi na uređenju Perušićkog potoka u Prvan selu, a nedavno su završeni i radovi na čišćenju lokve Baljkovac. Trenutno se izvode radovi na čišćenju lokve u Kvartama nakon čijeg čišćenja slijedi uređenje puta oko same lokve uz djelomično obuidavanje lokve kamenom „obaloutvrdom“. Nadamo se da će lijepo vrijeme pripomoći da se radovi, što se ove kalendarske godine tiče, što kvalitetnije i brže privedu kraju.

L.O.