Radovi u Poduzetničkoj zoni Otočac

1

Nakon izgradnje tri poslovna objekta u Poslovnoj zoni Otočac, ovih dana ponovno počinje uređenje zemljišta i pripreme za daljnju izgradnju.

Poslovna zona Otočac  je ukupne površine 130.000m2, 15 parcela,  a podijeljena je u 3 (tri) zone prema djelatnosti :

Oglas

– zona I. poslovno-uslužna djelatnost

– zona II. proizvodna djelatnost

– zona III. komunalno-skladišna djelatnost

Prodajna cijena m2 građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Otočac iznosi od 8

-12 EUR-a, ovisno o namjeni kojom ce se investitor baviti u izgrađenom objektu

(poslovna djelatnost- pretežito uslužna, proizvodna djelatnost- pretežito industrijska i

komunalno-skladišna djelatnost), te ostvarenju popusta obzirom na broj zaposlenih,

– Prema Odluci Gradskog poglavarstva:

a) – I. zona cijena 10 EUR-a/1m2

b) – II. zona cijena 8 EUR-a/1m2

c) – III. zona cijena 12 EUR-a/1m2

Popust na broj stalno zaposlenih:

– preko 10 – 10 %

– preko 20 – 20 %

– preko 50 – 30 %

Na građevinskom zemljištu u Poslovnoj zoni Grad Otočac može se osnivati pravo

građenja na rok od 15 – 50 godina, a godišnja naknada (najamnina) za 1m2

građevinskog zemljišta iznosi 1 EUR/1m2.

Pravo natjecanja imaju sve fizičke i pravne osobe.

Felix