Razotkriven misterij crkve nadomak Plitvica

0

Arheološka istraživanja koja su trajala od 11. do 22. rujna 2023. godine na položaju Široka Luka, Plitvica Selo, donose nova otkrića o ostacima crkve koja je do sada bila poznata kao crkva sv. Marka. Istraživanje je nastavak rada koji je započeo Arheološki muzej u Zagrebu i sada ga je preuzeo Hrvatski restauratorski zavod, Odjel za kopnenu arheologiju.

U timu su bili stručnjaci doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek, Petar Sekulić i David Fudurić iz Hrvatskog restauratorskog zavoda, a pridružile su im se i djelatnice Arheološkog muzeja u Zagrebu, Maja Bunčić i Anita Dugonjić. Također, u istraživanju su sudjelovali i studenti arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Iva Tomljenović, Patricia Potočić i Ivo Ćevid.

Prema dosadašnjim nalazima, crkva je zapravo vjerojatno bila posvećena sv. Jurju, a ne sv. Marku, kako se dosad mislilo. Ovo pomiješanje imena nastalo je tek u 20. stoljeću, dok se u izvorima iz 13. stoljeća spominje crkva sv. Jurja. Interesantno je i da su stanovnici obližnjeg Drežnik Grada još početkom 20. stoljeća pohodili ruševine crkve za blagdan sv. Jurja.

Istraživanje je također otkrilo da se na povišenoj terasi iznad plavnog dijela potoka Plitvica nalazi mala romanička crkva s oble apside i kamenom popločanim svetištem. Tijekom 15. stoljeća, došlo je do nadogradnje i mala crkva postala je sjeverna kapela veće, gotičke crkve. U okviru istraživanja pronađeno je i 13 grobova koji datiraju iz razdoblja od 13. do 15. stoljeća. Ovi grobovi upućeni su na antropološku analizu koju će obaviti dr. sc. Vlasta Vyroubal u Antropološkom centru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Ova istraživanja otvaraju mnoga pitanja i pružaju priliku za daljnje analize koje bi mogle otkriti još više o povijesti i kulturi koja je nekoć postojala na ovom području.

L.O.