Reagiranje Branislava Šutića: Neka se g. Barković ispriča građanima Grada Otočca

10

Na adresu portala Lika Online stigao je demantij mr.sc. Branislava Šutića uz tekst koji je objavljen na našem portalu (Barkovićeva istina o Hotelu „Gacka“ u Ličkom Lešću). Demantij prof. Šutića prenosimo u cijelosti.

Poštovani,
vezano na tekst objavljen u Vašem mediju u kojem gradonačelnik Grada Otočca g. Barković iznosi neistine i obmanjuje javnost na temu okolnosti vezanih uz hotel „Gacka“ u Otočcu ovim putem želim istaknuti slijedeće:
iako g. Barković navodi niz termina na okolnosti vezane uz hotel Gacka za sada se referiram samo na prvi termin kada navodi da sam „potencirao kao član Upravnog vijeća 25.07.2007. godine da se hotel Gacka vrati Nacionalnom parku“. Ističem da 2007. godine nisam bio član Upravnog vijeća Nacionalnog parka Plitvička jezera, nisam u bilo kojem drugom obliku bio uključen u rad Nacionalnog parka, niti sam sudjelovao u bilo kakvim aktivnostima oko darivanja ili prodaje hotela Gacka, niti zahtjeva za povratom istog Nacionalnom parku;

vezano uz druge datume i termine koje g. Barković navodi, ističem da ću u slučaju ako nastavi sa iznošenjem neistina realno i jasno informirati građanke i građane Grada Otočca tko snosi najveću odgovornost za činjenicu da hotel nije obnovljen u mom mandatu ravnatelja i njegovom mandatu gradonačelnika;

također ističem da se g. Barković za vrijeme cijelog trajanja mog mandata ravnatelja NP Plitvička jezera odnosno od 15.09.2008. do 15.06.2012. godine nije najavio na razgovor na temu hotela Gacka. Nadalje, sasvim nesuvislo zvučni njegova tvrdnja da želim ostati na čelu Parka kada zna da mi je mandat na istom završio, kao i navod da želim biti gradonačelnik Grada Otočca.

Iz svega navedenog zaključujem da g. Barković iznoseći neistine želi umanjiti moju ulogu u doprinosu razvoja grada Otočca podcjenjujući time građane i građanke grada Otočca koji će njegov i moj doprinos najbolje prosuditi sami , te da je nezrelo i neprofesionalno za probleme u Gradu Otočcu tražiti krivce u drugima.
U kontekstu svega iznesenog apeliram na savjest g. Barkovića da se ispriča građanima Grada Otočca koji su mu poklonili povjerenje na izborima te da shvati da je kao osoba koja obnaša odgovorno javnu funkciju dužan govoriti istinu.

S poštovanjem,

mr.sc. Branislav Šutić, prof.