„Rekonstrukcija i nadogradnja dječjeg vrtića Ciciban“ – priopćenje gradonačelnika Kostelca

0

Zadnja sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca na trenutke je sličila na loše režiranu satiričnu predstavu u kojoj su se glavni glumci ponekad ponašali frapantno i groteskno. Za to je „kriva“ točka Dnevnog reda „Rekonstrukcija i nadogradnja dječjeg vrtića Ciciban“.  U nekolicini medija već se proširila fama po kojoj je „tu nešto sumnjivo“. U nastavku prenosimo glavne naglaske iz priopćenja gradonačelnika Stjepana Kostelca o ovome slučaju.

-Dječji vrtić Ciciban, jedini je nositelj gore navedenog Projekta  i za njegovu realizaciju je dobio sredstva iz Ruralnog razvoja RH (Mjera 7, podmjera 7.4., operacija 7.4.1.) u iznosu od 7.448.000 kuna. Nakon potpisivanja Ugovora za financiranje DV Ciciban s Agencijaom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u roku od 8 mjeseci (plus dodatnih 6 mjeseci produžetka roka za dostavu dokumentacije) DV Ciciban bio je obavezan  provesti postupak javne nabave za odabir izvođača radova te svu dokumentaciju o provedenom postupku dostaviti Agenciji na pregled najkasnije do srpnja 2019. godine kako bi mogao potraživati odobrena sredstva, u suprotnom Agencija bi raskinula Ugovor i bila bi izgubljena odobrena sredstva. Zbog kompleksnosti postupka javne nabave i neiskustva u provođenju takvog postupka gdje je procijenjena vrijednost predmeta nabave 7.375.980 kuna (bez PDV-a), DV Ciciban angažirao je nezavisnog stučnjaka s iskustvom u provođenju takvih javnih nabava te je imenovao Povjerenstvo za postupak provedbe JN u kojem su uz nezavisnog stručnjaka kao Predsjednika Povjerenstva još sudjelovali i jedan službenik Grada Otočca i zaposlenik DV Ciciban kao članov. To znači da Grad Otočac nije provodio javnu nabavu i gradonačelnik Grada Otočca nije potpisnik ugovora s odabranim izvođačem radova niti je to mogao biti. 

U nastavku slijedi prikaz objavljenih poziva na nadmetanje sa prikazanim iznosima dobivenih ponuda i razlozima njihovog odbijanja:

*Prvi poziv na nadmetanje objavljen je u kolovozu 2018. godina kada je pristigla samo jedna ponuda koja je iznosila 18.707.990 kn s PDV-om te je ona odbijena kao nepravilna iz razloga što ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude i kao neprihvatljiva iz razloga što je cijena ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, a do ožujka 2019. godine prema Pravilniku Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. nije bilo prihvatljivo da ukupna vrijednost projekta prelazi 1.000.000 eura bez PDV-a

*Drugi  poziv na nadmetanje objavljen je u veljači 2019. godine kada je također zaprimljena samo jedna ponuda koja je iznosila 10.181.011,25 kuna s PDV-om, a odbijena je kao nepravilna iz razloga što ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude. 

*Treći  poziv na nadmetanje objavljen je u travnju 2019. godine kada se javio isti ponuditelj kao i u prethodnom pozivu sa ponudom koja je iznosila 10.181.011,25 kuna s PDV-om, a odbijena je kao nepravilna iz razloga što ponuditelj opet nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude. 

*Četvrti poziv na nadmetanje objavljen je u svibnju 2019. godine i zaprimljene su dvije ponude, jedna na iznos 12.822.458,80 kuna s PDV-om koja je odbijena kao nepravilna zbog nesukladnosti dostavljene ponude s dokumentacijom o nabavi i druga ponuda na  iznos od 13.752.835,41 kuna s PDV-om koja je od strane Povjerenstva za pregled i ocjenu ponuda definirana kao pravovremena i ispravna i predložena za prihvaćanje.

Sva dokumentacija nalazi se u Dječjem vrtiću Ciciban.

Ne prihvaćanjem prijedloga rebalansa Proračuna Grada Otočca za 2019. godinu od strane Vijeća Grada Otočca u pitanje se dovodi realizacija cijelog Projekta.

M.S./Grad Otočac