Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete

0

U tijeku su završni radovi narekonstrukciji i modernizaciji javne rasvjete na području Grada Novalje.

Prošle godine donesen je Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja a kojim se od 01.siječnja 2012.g.zabranjuje korištenje javne rasvjete koja raspršuje svjetlo iznad horizonta upostocima većim od propisanih graničnih vrijednosti.

Slijedom toga, Grad Novaljaje prošle godine napravio projekt rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjetekojim se zamjenjuju sve sijalice koje ne udovoljavaju novim zakonskim propisima. Radi se uglavnom o sijalicama u obliku kugle.

Navedenim projektom Grad sejavio na Natječaj koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetskeučinkovitosti. Projekt je dobio zeleno svijetlo te je sklopljen ugovor saFondom koji sufinancira projekt sa 51,14 %, dok Novalja sudjeluje sa 48,86 %.

Zamijenjene sijalice u oblikukugle imale su živinu žarnu nit koja troši više energije od novih sijalica odvisokotlačnog natrija, tako da će se značajno uštedjeti i na ukupnoj potrošnjielektrične energije.

Zamjenu sijalica rade tvrtke Gradatin d.o.o.i Rotor d.o.o. koje su dale najpovoljniju ponudu na raspisanomnatječaju.

Ukupno je zamijenjeno 650 sijalica, a vrijednostcijelog projekta iznosi 2.342.211,51 kn.

M.Š.