ROZ – Romska odgojna zajednica

0


Konferencija za novinare je na Oštarijama u utorak 5. 7. u 9,00 sati. Program radno-rekrativnog susreta djece iz Romskih obitelji nalazi ovdje ispod, a na konferenciji sve će biti opširnije prezenitrano i predstavljen ovaj projekt u cijelosti.

ROMSKA ODGOJNA ZAJEDNICA (ROZ)
Baške Oštarije 4.-11. srpnja 2011.
Biskupija Gospićko- Senjska
Povjerenik Biskupije vlč.Josip Štefančić

Oglas

Učenici Romi od 10 do 13 godina : – 30 – 35 polaznika u dvije odgojno-obrazovne skupine:
A – 4-5 razred – do cca 15 polaznika
B – 6-7 razred – do cca 15 polaznika
Polaznici su učenici Romi koji dolaze iz Gospičko-senjske i ostalih biskupija prema preporuci Odbora za pastoral Roma HBK.

NASTAVNI I STRUČNI DJELATANICI:

Predavači:
1. Dr. sc. Neven Hrvatić, red. prof.
2. vlč. Josip Štefančić
3. Suzana Ivančić, prof.
4. Gđa Dubravka Brkljačić
5. Mr. sc. Danijela Vrtiprah
6. Natalija Ignac
7. s. Karolina Miljak

Animatori:
1. Jelena

Suradnici i romski pomgači:
1. Dušan Ignac
2. Natalija Ignac

Voditelj programa:
s. Karolina Miljak

Pedagoški voditelj i priprema programa:
Dr. sc. Neven Hrvatić, red. prof.

Ravnatelj: vlč. Josip Štefančić, povjerenik za pastoral Roma Gospičko-senjske biskupije

Predsjednik Odbora za pastoral Roma HBK: Mons. dr. Đuro Hranić, biskup
Odgojno-obrazovne i vjerske aktivnosti

NASTAVNO PODRUČJE BROJ SATI PREDAVAČI
Romski jezik i kultura 6, Natalija Ignac, Danijela Vrtiprah
Povijest i tradicija Roma 6, Suzana Ivančić, Neven Hrvatić
Vjeronauk 6, s. Karolina Miljak, vlč. Josip Štefančić
Zdravstvena kultura i obiteljski odgoj 6, Gđa Dubravka Brkljačić
UKUPNO: 24

Slobodne aktivnosti
1. Glazbeno – folkolorna skupina – 10 sati – voditelji: Natlija Ignac, s. Karolina Miljak –
2. Literarna i novinarska skupina – 10 sati – voditelji: Danijela Vrtiprah, Neven Hrvatić
3. Umjetničko oblikovanje (likovna skupina) – 10 sati – voditelji: Sanela Balog, Suzana Ivančić
————

Posjete
Polaznici Romske odgojne zajednice obići župnu crkvu Pohoda Marijina u Baškim Oštarijama i sudjelovati na misi.
Liturgiju animira s.Krešimira Vuleta

Tijekom ROZ-e sudionici će posjetiti Gospić – Muzej Like i sjedište Gospićko-senjske biskupije, Crkvu hrvatskih mučenika na Udbini, Svetište Majke Božje od Krasna, Karlobag, muzej Nikole Tesle u Smiljanu i spomen-dom dr. Ante Starčevića.

Završna večer
Pri kraju rada Romske odgojne zajednice organizira se prigodan program. Na završnoj večeri prezentiraju se:
– izvješće o radu i rezultatima Romske odgojne zajednice,
– podjela priznanja,
– kulturno-zabavni program – prikaz ostvarenih rezultata slobodnih aktivnosti.

Na završnoj večeri uz polaznike i predavače sudjeluju predstavnici Odbora za pastoral Roma, lokalne (romske) zajednice, gosti i roditelji pola

Glazbeni dio s.Krešimira Vuleta i Karolina Miljak
———————–

ROMSKI POMAGAČI
U pripremi, realizaciji i evaluaciji Romske odgojne zajednice aktivno participiraju romski pomagači iz škola/župa iz kojih dolaze sudionici ROZ-e.
Uključivanje romskih pomagača značajno je s aspekta njihove primarne uloge: suradnje škole i roditelja učenika Roma, pomoći učenicima Romima u redovitoj nastavi, pomoć u socijalizaciji, praćenje napredovanja učenika Roma, suradnja škole i romske zajednice

don. Anđelko Kaćunko