SENJ Potpisan Ugovor o javnoj nabavi radova na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije reciklažnog  dvorišta

0

Danas je u Gradu Senju potpisan Ugovor o javnoj nabavi radova na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije reciklažnog dvorišta sa spojem na postojeću kanalizaciju na Staroj cesti u vrijednosti od 1.007.831,15 kn.

Ugovor o izvođenju radova u ime Grada Senja je potpisao gradonačelnik Sanjin Rukavina  s ovlaštenom osobom  tvrtke Bolčević-Gradnja d.o.o.

Ovaj vrlo značajan projekt za grad Senj biti će sufinanciran od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 100.000 kn, a preostali iznos od 907.831,15 kn financirat će Grad Senj.

Ovaj projekt je jedan od nekoliko pripremljenih projekata Grada Senja koje je prepoznalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Projekt predstavlja prvu fazu Izgradnje reciklažnog dvorišta u Senju, nakon čega slijedi druga faza . Grad Senj će jednim dijelom taj projekt financirati iz već pribavljenih sredstava Europskih fondova i za koji se trenutno provodi javna nabava za izvođača radova.

Ukupna vrijednost projekta je 4.735.395,39 kn od čega se EU sredstvima sufinancira 3.872.723,79 kn, a 478.395,30 kn sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te preostali dio, od 384.276,30 kn, sufinancira Grad Senj. 

Projekt za bespovratna EU sredstva je kandidirala Ustanova za razvoj Grada Senja uz potporu službi Grada Senja.  

L.O./V.A.