Senj stimulira povećanje nataliteta

0

Grad Senj  donio je odluku koja ima za cilj stimuliranje povećanja nataliteta, nacionalnog problema  koji se sve više ističe. Tako će u 2016. godini  obitelji za svako prvorođeno dijete dobiti tisuću kuna, 2 tisuće za drugo dijete, a po 12 tisuća kuna za treće i svako sljedeće dijete. Prema odluci Kolegija naknada za treće i svako sljedeće rođeno dijete isplatit će se u 6 jednakih rata po 2 tisuće kuna, s tim da se prva rata isplaćuje odmah po podnošenju zahtjeva, a preostale rate nakon toga će se isplaćivati kvartalno u razdoblju od dvije godine nakon podnošenja zahtjeva. Jedini uvjet u ovoj svakako dobroj priči je  taj da za to vrijeme barem jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Senja.

H.J.