Senjska škola pjevanja s međunarodnom notom

0

U senjskoj Zavjetnoj Crkvi Marije od Arta održan je koncert dvanaestero polaznika dvanaeste po redu škole pjevanja koja je trajala osam dana.

Pjevačka škola za mlade pjevače koji pokazuju interes za glazbu organizirana je pod vodstvom profesorice pjevanja mr.Kristine Beck – Kukavčić, koja je uz individualni rad u učenju odabranog programa polaznicima pomogla svladati pjevačke tehnike i pripremiti ih za javni nastup.

Ovoga puta satove pjevanja u Senju pohađala su tri polaznika iz Češke i jedan iz Francuske što govori o sve većoj zainteresiranosti mladih talenata i kvaliteti nastave škole pjevanja koja je dobila i „međunarodnu notu.“

A.P.