Senjski prostorni plan ide u novu fazu: fokus na kvalitetnu provedbu i održivi razvoj

U cilju unapređenja urbanističkog i prostornog razvoja, Grad Senj pokreće najnovije izmjene i dopune svog Prostornog plana. Plan obuhvaća čitavu teritoriju Grada Senja, ukupne površine 658 četvornih kilometara, koja uključuje 27 naselja.

Među ključnim točkama izmjena je usklađivanje s Prostornim planom Ličko-senjske županije, novim zakonskim propisima, ekološkom mrežom i razvojnim planovima. “Cilj je osigurati održiv razvoj i ispraviti nedostatke prethodnih verzija plana,” navodi se iz gradske uprave.

Nastavak ispod oglasa

Novine u planu uključuju redefiniranje građevinskih područja i uvjeta gradnje, kako u naseljima, tako i za objekte izvan naselja. Pored toga, predviđena je modernizacija komunalne i prometne infrastrukture, kao i novi pristupi u gospodarenju otpadom.

Posebna pažnja posvetit će se energetski učinkovitim sustavima i elektroničkom informacijskom sustavu prostornog uređenja. Osim toga, razmatrat će se i mogućnosti za proširenje groblja i gradnju mrtvačnica.

Kroz proces izrade izmjena, razna javnopravna tijela dati će svoje smjernice, a građani će imati mogućnost sudjelovati u javnim raspravama. “Sve ovo radi se u cilju kvalitetnog i održivog razvoja Grada Senja,” zaključuje se u obavijesti.

Plan je donesen 2006. godine i do sada je imao tri izmjene, posljednja iz 2018. godine. Ovaj najnoviji set izmjena i dopuna služit će kao ispravak i dopuna nedorečenosti koje su uočene tijekom provođenja trenutnog plana.

L.O.