Sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca

0

Aktualnim satom danas je u vijećnici Gradskog vijeća Otočca započela 16. Sjednica GV Grada Otočca. Vijećnicu Ivanu Prpić zanimalo je što učiniti i kako riješiti problem sa s streljanom na Runjavici koju koristi LU „Gacka“ iz Otočca, za što DUDD-i (Državni ured za upravljanje imovinom) godišnje traži 700.000 kn najamnine. Dodala je da kako na području Grada Otočca djeluje 10 lovačkih udruga trebalo bi iznaći rješenje po pitanju te problematike.
Gradonačelnik Stjepan Kostelac kazao je da su vodili razgovore u DUDDi-ju, na temelju čega je stvoren dogovor da Grad zatraži zemljište, na duži rok ili za stalno, i da se potom zemljište prenese na LU. Od sveg dogovora DUDD-i je zatražio da se obavi kupnja tog zemljišta, na temelju čega je procjenitelj to zemljište procijenio na veliki iznos a DUDD-i je raspisao natječaj na 700. 000 kn. Lovačka udruga nije postupila kako je trebalo, Grad se trebao pojaviti sa zahtjevom kako bi dobio zemljište i da stvori ugovor sa udrugom. Treba sagledati mogućnosti da li postoje opcije da se ponovno aktivira taj problem i njegovo rješavanje, jer je riječ o 4,5 hektara zemljišta koje ne služi za ništa i bila bi šteta da udruga ostane bez tog zemljišta.
Vijećnik Hrvoje Prpić izdvojio je podatak da se na pojedinim portalima može čitati kako je Grad Senj povukao velika sredstva iz EU fondova, a Grada Otočca po tom pitanju nema nigdje. Zanimalo ga je što se ustvari događa da susjedni grad povlači tolika sredstva a nas nema nigdje.
Senj je povukao sredstva na temelju Agencije koju kao grad ima, koja je osnovana prije 10 godina i postiže određene rezultate. Projekti koji se realiziraju u zadnje vrijeme, su od prije 4-5 godina, no ako se usporede drugi gradovi kao Otočac, Gospić…, oni nisu realizirani, zato jer nismo imali ekipe ljudi koji bi mogli napraviti projekte. Dolaskom na vlast 2013. godine u radni smo odnos primili dvije osobe koje provode izradu projekata. Za projekte treba i određena svota novaca, i u zadnje dvije godine potrošili smo 2 milijuna kn za projektiranje i stvaranje projekata koji će biti spremni za aplikaciju. Od prošle godine, od devetog mjeseca, nije otvoren niti jedan natječaj gdje bi mogli aplicirati neki projekt. Radimo na dosta projekata od kojih je najznačajniji aglomeracija, čije je izvođenje u vrijednosti 100 milijuna kn, napravljen je projekt rekonstrukcije ul. B.Kašića, projekt kuglane, projekt dječjeg vrtića i te projekte nismo imali gdje aplicirati, a sve zbog toga što država ne funkcionira od kad su raspisani izbori, natječaj niti jedan nije otvoren. Obećano je da će u šestom mjesecu biti otvoreni natječaji, za što smo mi spremni jer imamo građevinske dozvole, i projekte, kazao je gradonačelnik Stjepan Kostelac. Izdvojio je Kostelac određene projekte koji su realizirani vlastitim proračunskim sredstvima koji govore koliko se i na koji način radi u Gradu Otočcu, od čega su sredstva od Fonda za zaštitu okoliša za obnovu šest zgrada, za izgradnju kamp odmorišta, 200.000 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja, što se odnosi na obnovu poduzetničkog inkubatora, izgradnju potkrovlja u domu HV-a gdje je dodijeljen iznos od 1,3 milijuna kuna. Tu je i 350.000 kuna s čim će se napraviti prva faza i za poduzetnički inkubator u domu HV-a. U tijeku su poslovi obnove zgrade Gacke i Komunalca, Radio Otočca i gradske zgrade županijskih službi. Uređujemo avion za turiste preko aerokluba, s čim će biti virtualno prikazana Gacka dolina sa svim znamenitostima.

Vijećnik Josip Grčević Šerif naglasio je da treba prvenstveno znati da pojedini portali pišu veliki dio neistina. Pojedini portali pišu da je Otočac povukao 000 kn iz EU fondova, no treba znati da jedan, i najmanji projekt zahtijeva stručnost i vrijeme. Radi istine i informiranja javnosti treba znati da jedan proces izrade projekta traje oko godinu dana, no kada smo mi došli na vlas, niti jedan jedini projekat nije nas dočekao. Kroz tri godine, Grad Otočac povukao je tri puta više novaca od Senja, jer je izvučeno preko 15 milijuna kn, a najveći projekat je onaj koji svi zaboravljate, je projekat od 21 milijuna kn, a to je projekat vraćanja duga od 21 milijun kn. Mogli smo izgraditi i napraviti puno toga da nismo imali taj dug, to treba ovaj narod znati, kazao je vijećnik Grčević.
Vijećnici su razmatrali problematiku o parkiranju automobila u Gradu Otočcu.
Kako riješiti problem sa parkiranjem automobila stanara ispred zgrada, kako rješiti problem sa ograničenim parkiranjem od 2 sata zanimalo je vijećnika Antu Vučića.
U suradnji sa PP Otočac, preuzela je lokalna samouprava, većina gradova je uvela prometne redare što smo i mi učinili. Još ne naplaćujemo parkiranje, no neki red mora postojati u gradu. Ograničili smo se na centar grada, ul. K. Zvonimira, jer tu je problematika sa ostavljanjem automobila preko cijelog dana najizraženija. Postoje problemi sa parkiranjem automobila ispred stambenih zgrada, pokušat ćemo rekonstrukcijom ul. Bartola Kašića, omogućiti parkirališta koja nisu u samom centru gdje će moći parkirati vozila.
Zamjenik gradonačelnika Nenad Janković kazao je da se moraju razlučiti dvije stvari, broj parkirnih mjesta u Otočcu nije se povećao niti smanjio. Sa prometnim redarstvom došli smo u situaciju da uvodimo red u urbanoj sredini, gdje se prvenstveno nalaze javne ustanove, tako što smo ograničili parkiranje na 2 sata. Na svim drugim mjestima automobili se mogu ostaviti koliko se želi. Smisao prometnog redarstva nije kažnjavanje, smisao je dovođenje u red parkiranja sudionika u prometu. Druga stvar je da u sljedećem koraku postupiti kao što se čini u drugim gradovima, raspisat će se natječaj za zakup parkirnoga mjesta, jer pri gradnji bilo kakvog stambenog objekta ne može se dobiti građevinska dozvola ako se nema u planu ili projektu i parkirna mjesta koja pripadaju stanarima. Uvodimo red, nema više parkiranja automobila, autobusa i kamiona gdje tko hoće, i to je taj smisao, a ne kažnjavanje. U planu je bilo da se od 1. Lipnja jedan mjesec bude prijelazno razdoblje da se ljude uvede i skrene pozornost na nepropisno parkirana vozila s opomenom, nakon toga će se ići na kažnjavanje, za što smo dobili i suglasnost od MUP-a, kazao je zamjenik gradonačelnika Otočca Nenad Janković.
Vijećnik Ante Pervan postavio je pitanje vezano za korištenje sredstava EU fondova, kad će ta sredstva krenuti, kad će natječaji krenuti kako bi bili što aktivniji.
Stanje na nivou države je takvo da su ministarstva skoro pa paralizirana, i nitko nam ništa ne može po tom pitanju za sada odgovoriti. Država je kompletno paralizirana po pitanju svih natječaja. Ostaje da pričekamo da se stanje prilika promjeni, ostaje i otvoreno pitanje da li će se raditi po stranačkim prijateljstvima ili nečem drugom, ali bitno je da postoje obećanja da će se natječaji otvoriti u šestom mjesecu, kazao je gradonačelnik Kostelac.
Predsjednik GV Slaven Prpić dodao je da je u svim resornim ministarstvima bilo da do kraja trećeg mjeseca trebalo je objaviti plan objave natječaja za ovu godinu, no do današnjeg dana uopće nema plana kad bi se koji natječaj i za koji segment trebao objaviti.
Porez na potrošnju, neke stvari nisu jasne kad su u pitanju obveznika plaćanja, kazao je vijećnik Ante Pervan, dodavši da bi trebalo dobiti dopunu informacije o kojim se ljudima radi, zašto ne plaćaju, što radi Gospodarska komora koja mora surađivati s tim ljudima, postoji li kakve mjere prema tim osobama i sto Obrtnička i Gospodarska komora po tom pitanju misli učiniti. Zatražio je da se za sljedeću sjednicu informacija o porezu na potrošnju nadopuni.
„Ugostitelj sam prijavljuje porez i uplaćuje ga u tom iznosu a mi nemamo pravo kontrole koliko on ima poreza, jedino što mi možemo da Poreznoj upravi dostavimo popise, i onaj prilikom kontrole knjiga utvrđuje da li je to prijavljeno ispravno. Mi smo u mogućnosti tek poduzeti mjere ovrhe“ – kazao je Stevo Uzelac pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Grada Otočca.
Dražen Prša