Sprega turizma i poljoprivrede

0

U radnom posjetu općini Lovinac boravila je jučer Martina Jantol, pomoćnica ministra turizma. Primio ju je načelnik općine Hrvoje Račić sa suradnicima kako bi joj predstavio  rad općine  i  kroz prezentaciju prikazao projekte na kojima ovaj kraj temelji svoju budućnost. Nakon upoznavanja sa sadašnjom situacijom, kao i uvida u projekte, pomoćnica ministra iskazala je svesrdnu podršku općini Lovinac, poglavito stoga što najveći dio svojih nada i  ulaganja polaže u turistički razvoj. Pri tome je posebno naglasila prioritet, projekt Centra planinskog turizma Sveto Brdo. Sastanku su nazočili i direktor turističke agencije „Lito“,  Siniša Radulović i Nikola Vidaković, direktor poduzeća „Agrovelebit“, pri čemu je istaknuta sinergija turizma i poljoprivrede, dvaju potencijala na koje ovaj dio Hrvatske najviše računa.

Martina Jantol posjetila je turističku agenciju „Lito“, Dom kulture Lovinac, mlin Travič, Izletište „Cvituša“, kao i  hostel Sveti Rok. Pri tom je naglasila  kako turizam ne čini općina, nego privatni sektor i cijela zajednica. Izjavila je kako je kontinentalni turizam sve traženiji i na njegovom razvoju se mora kontinuirano raditi. Pomoćnica ministra izrazila je zadovoljstvo nastojanima općine Lovinac da turizam i poljoprivredu stavi na prvo mjesto razvoja ovoga kraja.

L.O.