Stižu javni bicikli

I Grad Otočac pridružio se brojnim gradovima u Hrvatskoj uvođenjem sustav javnih bicikala, koji doživljava procvat i uspješno se širi na nove gradove u Hrvatskoj. Održivi razvoj i može se reći pilot projektom uvođenja sustava javnih bicikala, Grad Otočac ujedno ulazi u društvo gradova koji čine ekološki osviještene sredine. Ovim projektom Otočac je građanima omogućio povoljan, ekološki i ekonomski održiv način javnog prijevoza, sve popularniji sustav javnih bicikala, a usporedno zasigurno ga će javni bicikli itekako kvalitetno poslužiti u turističkoj promidžbi jer će biti i na raspolaganju brojnim turistima.
U gradskoj kući u Otočcu doznajemo da je nabavljeno 12 bicikla koji bi trebali uskoro biti u upotrebi a nabavljeni su preko Fonda za zaštitu okoliša. Pri završetku su radovi na izgradnji postave gdje će biti „parkirani“ bicikli, čije radove izvode djelatnici otočke „Gacke“. Po završetku postavljanja nosača za tkz. električne bicikle, a bit će i običnih dolaze monteri iz Pule koji će završiti cijeli dio poslova.
Treba spomenuti da su javni bicikli dopuna su javnom gradskom prijevozu i znatno pomažu u smanjenju prometnih gužvi, rješavanju problema parkiranja u užem gradskom središtu, doprinose zaštiti okoliša, obogaćuju turističku ponudu, pozicioniraju grad kao poželjnu cikloturističku destinaciju i općenito utječu na poboljšanje kvalitete života u gradu.
Dražen Prša