Stočni sajam u Otočcu

0

Kao i svake srijede stočni sajam u Otočcu je vrlo slabo posjećen. Ovih zadnjih par tjedana i nešto je bilo kupnje svinja za preradu i sušenje mesa, ali danas je samo jedan kamion sa svinjama.

Sve je veća ponuda žitarica iz Slavonije. Tako danas na placi su tri kamiona iz Koprivnice sa kukuruzom, zobi, pšenicom i kukuruznim šrotom ( mljeveni kukuruz ). Cijene i dalje vrlo visoke od 100 do 120 kuna za vreću, a prodaja vrlo mala i slaba.

U razgovoru s trgovcima, oni su većinom poljoprivredni proizvođači sa vlastitim OPG-om i svoje proizvode prodaju većinom na ovakav način, a polovicu uroda ostavljaju za svoje potrebe uzgoja – tovljenja teladi i svinja.

Mario Vrabec iz Koprivničkih brega kaže da je danas prodao desetak veća kukuruza, a da mu to nije dovoljno ni za troškove puta iz Slavonije u Liku. Kaže da danas i sutra će obilaziti okolna sela, da se tako više proda nego na samom sajmu. Na selu živi pretežito stariji narod koji nema mogućnosti doći na sajam u Otočac. S petkom idu na sajam u Gospić za kojeg kažu da je također slabo posjećen i da moraju i u Gospiću obilaziti sela da bi prodali kamion kukuruza. Vikendom su obično kod kuće s obitelji, ponedjeljak imaju utovar robe i polazak ponovno za Liku….

( JC )