Stručna osposobljavanja u NP Sjeverni Velebit

0

NP Sjeverni Velebit uputio je poziv zainteresiranim kandidatima za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja stalnog radnog odnosa. Sukladno potrebama, poziv se odnosi na usavršavanja vezana uz stručne suradnike zanimanja potrebnih ovoj ustanovi. U konačnici će na daljnju edukaciju pristupiti biolog (1), biolog-ekolog (1), šumar (2), stručni suradnik za promidžbu (2) i stručni suradnik lovstva i zaštite prirode (1). Rok prijava kandidata je 11. ovog mjeseca.

L. O.