Sufinanciranje cijene javnog prijevoza učenika srednjih škola

Grad Gospić  nastavio je s aktivnostima sufinanciranja cijena prijevoza redovitim učenicima koji ostvaruju pravo temeljem Zaključka o sufinanciranju cijene javnog prijevoza  učenika srednjih škola u razdoblju travanj – lipanj ove godine, pri čemu će  Grad Gospić  sufinancirati trošak kupnje mjesečne karte u cijelosti. Pravo na sufinanciranje cijene prijevoza imaju redoviti učenici s prebivalištem na području Grada Gospića koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

– ostvaruju pravo sufinanciranja troškova prijevoza sredstvima državnog proračuna temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju travanj- lipanj 2016. godine,

Nastavak ispod oglasa

– imaju prebivalište na području Grada Gospića,

– prihodi po članu kućanstva do 1.500 kuna mjesečno.

Za ostvarivanje ovoga prava za učenike koji nisu koristili pravo u razdoblju siječanj-ožujak 2016. godine:

1.Zahtjev za sufinanciranje cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola (koji je sastavni dio ovog Zaključka),

2.Dokaz o visini prihoda (jedan od dokaza):

– Potvrda poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj za sve zaposlene članove zajedničkog kućanstva za prethodni mjesec ili

– Potvrda o isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili

– Uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene osobe,

3.Preslika osobnih iskaznica članova kućanstva,

4.Preslika računa kupljene mjesečne karte,

5.Preslika kartice tekućeg ili žiro računa (obavezno IBAN),

6.Potvrda od škole da je učenik upisan u tekuću školsku godinu,

Dokumentacija koju je potrebno priložiti za ostvarivanje navedenog  prava za učenike koji su koristili pravo u razdoblju siječanj-ožujak 2016. godine:

  1. Zahtjev za sufinanciranje cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola (koji je sastavni dio ovog Zaključka),
  2. Dokaz o visini prihoda (jedan od dokaza):

– Potvrda poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj za sve zaposlene članove zajedničkog kućanstva za prethodni mjesec ili

– Potvrda o isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili

– Uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene osobe,

  1. Preslika računa kupljene mjesečne karte,

Zahtjev za sufinanciranje cijene prijevoza, sa potrebnom dokumentacijom, učenici ili roditelji ( skrbnici ) podnose  u Gradskoj upravi Grada Gospića, Budačka 55, 53000 Gospić

L.O.