Susret načelnika Fumića s građanima općine Brinje

0

U ponedjeljak je načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić sa svojim suradnicima, u Vatrogasnom domu u Brinju održao susret s građanima na kojem se i ovog puta okupilo mnoštvo građana. Načelnik je pozdravio sve nazočne te izvijestio o dosad učinjenom, a uz skromni proračun od 7 milijuna kuna učinjeno je mnogo toga.

Prilikom izlaganja o svom radu, načelnik se dotaknuo mnogih tema koje su značajne za Općinu Brinje.

Od provedenih projekata, spomenuo je projekt dogradnje Dječjeg vrtića Tratinčica u vrijednosti od cca. 340.000,00 kn koji je financiran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU uz učešće Općine Brinje u iznosu od 80.000,00 kn. Osim proširenja,  dječji vrtić je dobio novo igralište sa anti-stres podlogom koje je financirano uz pomoć sredstava iz natječaja Zaklade Kajo Dadić te učešća Općine Brinje, a u tijeku je i nabavka novih dječjih igračaka.

Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobiven je pozitivan odgovor za nabavku manjeg komunalnog vozila u vrijednosti od 1.200.000,00 kn čime će Komunalno društvo Brinje biti bogatije za još jedno vozilo, također od istog Fonda su dobivena sredstva za nadogradnju sustava prikupljanja otpada te je Komunalno društvo Brinje bogatije za komunalnu opremu u vrijednosti 900.000,00 kn.

Izrađena je projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta u vrijednosti od 65.000,00 kn.

Izrađene su III. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brinje vrijednosti 50.000,00 kn.

Od gotove projektne dokumentacije, načelnik Fumić izdvojio je projekt rekonstrukcije stare općinske zgrade u kulturni dom. Vrijednost ovog projekta iznosi 2,5 milijuna kn, a izrada projektne dokumentacije je iznosila 120.000,00 kn.

Izrađena je projektna dokumentacija vrijednosti 120.000,00 kn za izgradnju vodovodne mreže u Brinjskoj Kamenici.

Također, gotova je projektna dokumentacija za uređenje centralnog groblja u Brinju. Vrijednost ovog projekta iznosi 1,2 milijuna kuna.

Izrađena je projektna dokumentacija za projekt energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete i certifikat za javnu i vanjsku rasvjetu čime su stvoreni uvjeti za kompletnu provedbu projekta te se uskoro očekuje raspisivanje natječaja na FZOEU i aplikacija na isti. Vrijednost samog projekta je cca. 1,5 milijuna kn.

Kao što se vidi iz priloženog, ove godine je Općina Brinje bila većinom usmjerena na izradu projektnih dokumentacija kako bi spremni dočekali raspisivanje natječaja za mjere 7.2. i 7.4. iz strukturnih fondova EU u kojima mnoge jedinica lokalne samouprave vide priliku i mogućnosti za razvoj lokalne zajednice i izgradnju i poboljšanje kapaciteta.

Iako skromnih financijskih mogućnosti, Općina Brinje je ove jeseni asfaltirala nerazvrstane ceste u Letincu, Vodoteču, Stajnici, Brinju, Križ Kamenici, Križpolju i Lipicama. Ugrađeno je 750 tona asfalta odnosno asfaltirano je preko 2,5 km novih cesta što je Općinu koštalo 500.000,00 kn.

Osim tog, završen je projekt postavljanja javne rasvjete za naselja Bukovlje, Holjevci, Krpani, Mesići, Galetići, Mesići-Lipice i Smolčići koja su ovim putem osvijetljena. Ukupna vrijednost radova iznosi 300.000,00 kn.

U suradnji sa Hrvatskim vodama, napravljeni su mostovi u Letincu (Levari) i u Lučanima.

Izrađen je Registar nekretnina Općine Brinje vrijednosti 50.000,00 kn.

Izvršeno je ucrtavanje nerazvrstanih cesta u Brinjskoj Kamenici, u Križ Kamenici, cesta u Blažanima, cesta prema Lučanima, cesta prema centralnom brinjskom groblju te cesta Holjevci-Draženovići što je Općinu Brinje koštalo 100.000,00 kn.

Izvršena je legalizacija svih mrtvačnica i uvedena je struja u mrtvačnice u Križpolju, Jezeranama i Stajnici. Ukupni trošak je bio 150.000,00 kn.

Od većih troškova Općine Brinje, načelnik Fumić je spomenuo sanaciju postojećeg odlagališta otpada Javorov vrh u iznosu od 50.000,00 kn u koju se moralo krenuti zbog požara koji je tinjao mjesecima.

 

Općina Brinje i u ovoj godini provodila mjere aktivne politike zapošljavanja. Putem mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, stručno osposobljavanje su završile 3 osobe, a trenutno se na stručno osposobljavanju u Općini Brinje nalazi 6 osoba.

Kroz mjeru javnih radova, Općina Brinje je u ovoj godini putem programa javnih radova zaposlila 30 osoba što na poslovima uređenja okoliša, što na programu pomoći u kući starijim osobama, čije plaće je u potpunosti financirao HZZ. S obzirom na broj djelatnika koji je zaposlen putem javnih radova, načelnik Zlatko Fumić je izrazio izuzetno zadovoljstvo mjerom HZZ-a za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba jer je uz njihov vrijedan rad uistinu napravljen velik posao oko uređenja okoliša na području općine Brinje.

Veliku stavku u općinskom proračunu čine i izdvajanja u području socijalne skrbi. Trenutno na području Općine Brinje ima 70 korisnika kojima se pomaže kroz razne vidove pomoći, od plaćanja troškova stanovanja do jednokratnih naknada. Osim tog, Općina Brinje je jedna od rijetkih općina u Ličko-senjskoj županiji koja je temeljem odredbi iz novog Zakona o socijalnoj skrbi korisnike socijalne pomoći uključila u rad za opće dobro bez naknade.

U području poljoprivrede Općina Brinje je u ovoj godini izdvojila preko 100.000,00 kn na edukaciju poljoprivrednika i na troškove umjetne oplodnje.

Podignut je nivo zdravstvene usluge izgradnjom nove ljekarne u sklopu Doma zdravlja Otočac. Ukupna vrijednost investicije je bila 500.000,00 kn, veći dio je osigurao DZ Otočac dok je Općina Brinje sufinancirala u iznosu od 150.000,00 kn.

Od kulturnih spomenika, u ovoj godini je Ministarstvo kulture odobrilo iznos od 150.000,00 kn za obnovu kapele sv. Vida i iznos od 50.000,00 kn za obnovu starog mlina vretenaša. Iz vlastitih sredstava, Općina je financirala obnovu kapelice sv. Stipana u zaseoku Holjevci.

U skladu sa proračunskim mogućnostima Općina podržava kulturne i društvene aktivnosti te pomaže rad udruga. Veća izdvajanja postoje i u području školstva i obrazovanja, od stipendiranja učenika i studenata, sufinanciranja prijevoza učenika u srednju školu, sufinanciranja troškova školske kuhinje u osnovnoj školi, sufinanciranja udžbenika, logopedskog kabineta, tečaja harmonike i dr.

Načelnik Zlatko Fumić je istaknuo i vrijednu donaciju Grada Ivanca Općini Brinje. Zahvaljujući gradonačelniku grada Ivanca i donedavnom potpredsjedniku Hrvatskog Sabora, g. Miloradu Batiniću, koji vuče podrijetlo iz brinjske općine, u Brinje je stiglo vatrogasno vozilo koje će koristiti Vodovod d.o.o. za svoje potrebe.

Od svih nabrojanih aktivnosti važno je spomenuti da je u ovoj godini oformljen Ured TZO Brinje koji je aktivno krenuo sa radom na čelu sa direktoricom Mirom Špehar. TZO Brinje se aktivno uključila u organizaciju manifestacija poput Dana Općine Brinje i dr., financirala je uređenje prostora Zbirke narodnog blaga, provela akciju izbora najljepše okućnice u okviru proslave Dana Općine Brinje i mnoge druge aktivnosti što je dovoljan pokazatelj koliko je Općini Brinje bila potrebna turistička zajednica odnosno stručnjaci koji će sustavno raditi na razvoju turizma, istaknuo je načelnik Fumić u svom izlaganju i spomenuo da je na natječaju Fonda za zaštitu okoliša „zeleno svjetlo“ dobio projekt uvođenja sustava javnih bicikala ukupne vrijednosti 254.000,00 kn koji će sufinancirati upravo TZO Brinje.

Nakon iscrpnog izlaganja načelnika, uslijedila su brojna pitanja građana. Načelnik je sa svima razgovarao o temama koje su ih zanimale i spremno odgovarao na sva pitanja. Osim pitanja upućenih načelniku Fumiću, građane su zanimali i odgovori na pitanja iz domene općinskih javnih poduzeća na koja su spremno odgovorile direktorica Vodovoda d.o.o. Ruža Blažanin i direktorica Komunalnog društva Brinje Josipa Pavlović.

Na samom kraju susreta s građanima načelnik Zlatko Fumić je naglasio da će dok god obnaša funkciju općinskog načelnika truditi se održati ovakav vid komunikacije s građanima kako bi ih upoznao s radom Općine te kako bi direktnom  komunikacijom o problemima s kojima se susreću iste što brže riješili zajedničkim snagama. Također je istaknuo da se zalaže za pravedno raspoređivanje proračunskih sredstava i jednakomjerno ulaganje u sve dijelove općine  Brinje te je pozvao građane na zajedništvo bez obzira na stranačku, nacionalnu ili vjersku pripadnost jer jedino tako može se osigurati prosperitet i bolja budućnost lokalne zajednice.

A.M./L.O.