Sutra zadnji dan za Natječaj u općini Udbina

0

Općina Udbina objavila je Poziv na dostavu ponuda za postupak nabave bagatelne vrijednosti pod nazivom „Uređenje parkirališta u naselju Udbina – Trg Svete Lucije i Trg Hrvatskih vitezova“. Procijenjena vrijednost ovoga posla je 199 tisuća kuna bez PDV-a. Podsjećamo da je zadnji rok za dostavu ponuda sutra, 28. srpnja. Najpovoljniji ponuđač će u roku od 45 dana od sklapanja Ugovora izvršiti uređenje parkirališta i pješačke staze na Trgu sv. Lucije i Trgu Hrvatskih vitezova u naselju Udbina.
Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Broj telefona: 053/778-070, 053/778-283
Adresa elektroničke pošte: opcina.udbina@gs.t-com.hr

L. O.