Tadija u Lovincu i Svetom Roku

Pjesnik Dragutin Tadijanović volio je reći kako ga nevidljive, ali čvrste spone povezuju sa svakim djelićem Hrvatske. Budući da  je njegova majka Manda djevojačkim prezimenom bila Kegljen, iz Kegljenova Dola kod Podlapače, Tadijanović je tijekom manifestacija „Tadijini dani“ redovno boravio u Lici. Jednom je zaželio posjetiti i Vrilo mudrosti u Svetom Roku. Kako tada reče „da bi u stotoj godini života postao malo mudriji“.

Nakon obilaska Lovinca i Svetog Roka nastala je ova fotografija iz 2005. godine. Prošlo je od tada 12  godina i djeca koja su se fotografirala u ličkim narodnim nošnjama sada su ljudi. Vjerojatno će se prepoznati na ovoj fotografiji.

M.S.