Taekwondo u Senju; na mladima svijet ostaje

0

Taekwondo je korejska borilačka vještina, jedna od najpopularnijih u svijetu.

U Senju se taekwando uči još u vrtićkoj dobi gdje uz 15-ak malih polaznika s trenericom Brankom Lopac pokušavju naučiti o disciplini, samopouzdanju, međutim djeca kao djeca još su uvijek u igri pa se i trenerica prilagođava nasalim sutacijama. Taekwando je vještina koja djeci pomaže u razviju discipline, samopouzdanje te pozitivno djeluje na sve kritične čimbenike psihofizičkog razvoja djece. Taekwondo je idealan oblik sportske aktivnosti, kako za motorički nadarenu djecu sposobnu za ostvarivanje vrhunskih sportskih dostignuća, tako i za djecu sa skromnijim psihofizičkim osobinama kojima će pružiti sredstvo zdravog razvitka i ugodnog druženja sa vršnjacima. Sandra Šarić je također iz Senja uz osvajanje naslova europske prvakinje 2008. godine, najveći uspjeh u dosadašnjem tijeku karijere ostvarila je osvajanjem brončanog odličja na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008.Državne nagrade za šport “Franjo Bučar” za 2008. Dobitnica je godišnje godinu. Za nekoliko dana djeca predškolske i prvih razreda osnovne škole pripremaju se na natjecanje za dobivanje zvanja žuto i zelenog pojasa , zaželimo im sreću. Nadamo se da će Senj još imati svojih Sandra Šarić i da će i ostali pokazati razumijevanje za razvoj mlađeg naraštaja taekwandoa u Senju.

D.Č.V.