Trihinela u opadanju

0

   GOSPIĆ – Tijekom kolinja koncem prošle godine na širem području Gospića nije evidentiran niti jedan slučaj trihineloze kod domaćih svinja.  Prema nalazima Veterinarske stanice Gospić u lovnoj sezoni od listopada prošle godine do danas izvršeno je nešto više od 60 analiza uzoraka mesa divlje svinje na trihinelu. Utvrđena su svega tri slučaja trihinele, što je neusporedivo bolje stanje u odnosu na prijašnje godine kada je u nekim lovištima ovom bolešću bila zaražena svaka peta ustrijeljena divlja svinja. Stručnjaci i dalje upozoravaju kako se ova podmukla zaraza uvijek može pojaviti i ugroziti zdravlje ljudi i životinja, a analiza mesa namijenjenog ljudskoj prehrani i dalje je zakonski obvezna.

M. S.