Turizam ogledalo budućnosti Grada Otočca

U gradskoj kući u Otočcu održana je sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Otočca. Podnesena su izvješća Nadzornog odbora o radu TZGO za 2015. godinu, izvješće o radu TZGO i direktora za razdoblje od I.-XII.2015. g. sa analizom sezone, izvješće o radu turističkog vijeća TZGO za 2015. godinu., te upoznavanje sa informacijom o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija.

Dir. TZG Otočca Mladenka Orešković
Dir. TZG Otočca Mladenka Orešković
Direktorica TZ Grada Otočca Mladenka Orešković izvijestila je nazočne o radu TZ, izdvojivši tek neke pokazatelje od kojih između ostalog da su po uzoru na neke turističke destinacije, osmislili, stvorili preduvjete te postavili novi turistički punkt, a riječ je o ljubavnim lokotima, običaju raširenom u više od tridesetak zemalja svijeta. Mačkare u Gackoj, ukupno tri mačkarana bala, ove godine su održana u dvorani DVD-a u Otočcu. Kandidirali smo ukupno osam projekata prema HTZ-u (sanacija speleoloških objekata; izrada geološkog stupa; redizajn web stranice; turistički vlakić; info kiosk; izrada web stranice avion; stručno usavršavanje i obnova turističkih tabli) vrijednosti cca 400.00,00 kn i dvije manifestacije: Eko etno Gacka i Advent u Otočcu. Odlukom HTZ-a odobrena su nam bespovratna sredstva u iznosu od 15.000,00 kn za radionice „Tematsko i stručno usavršavanje i treninzi za nositelje turističke ponude i davatelje usluga „ koje smo održali 03., 4. i 9. rujna ove godine u prostoru TZG Otočca. TZG Otočca ipak je svojim programima povukla najviše sredstava u kroz potpore HTZ-a za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima, cca 300.000,00 kn“ – kazala je dir. Orešković.
Izdvojeno je još niz aktivnosti kao „12. Eko etno Gacka“, koja je i ove godine je potvrdila i opravdala očekivanja svih, kao najjači ljetni turistički adut. Sve ono zbog čega je Eko etno Gacka začeta prije 12 godina, itekako se pokazalo ispravnim razmišljanjem i rezultiralo zdravim plodovima. I „Gačanski turnir starih sportova“ organiziran je u suradnji sa gačanskim konopašima i konopašicama , i za prvi puta zadovoljni su odazivom ekipa (7 muiških i 4 ženske), i Gačana koji su popratili manifestaciju. Tu je i novi turistički proizvod „Doživjeti Gacku s Gacke“ ili vožnja kajakom na Gacki .
Turistička zajednica Grada Otočca od Uskrsa radi svaki vikend, a ulaskom u sezonu rad Ureda je prilagođen pa smo svaki dan u tjednu i subotom bili otvoreni od 07,00h do 20,00, a nedjeljom od 09,00h-13,00h, uključujući blagdane.
Gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac
Gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac
„ I ove godine nastavljamo sa istim načinom rada, sa aktivnostima poboljšanja i podizanja turističke ponude i kvalitete, od čega mogu prvenstveno izdvojiti destinaciju „Gačanskog parka hrvatske memorije“, koji je jedinstven u Hrvatskoj, imamo i novu destinaciju aviona Dakota DC3, koja će predstavljati novi turistički sadržaj gdje će se između ostalog moći u 3D tehnici virtualno gledati Gacka dolina. Ne trebamo zaboraviti i na naše stare destinacije, itekako atraktivne, Utočište za male medvjede, ribolov na rijeci Gacki, mlinice i mlinarenje. Dodao je da posebnu pozornost posvećuju novom kampu što su kandidirali prema Fondu za razvoj turizma i dobili oko 800.000 kn, tako da ove godine računaju da bi kamp bio izgrađen. Bit će namijenjen kamperima, koji će imati raspoloživa mjesta za noćenje i boravak sa svom pratećom infrastrukturom. Ovo je zaista sadržaj koji je nedostajao Gradu Otočcu i uvjeren sam da će opravdati svojom funkcionalnošću i sadržajem da smo bili u pravu kad smo krenuli u realizaciju projekta. Ono što će se nastojati poboljšati, a vezano je za podizanje turističke ponude i kvalitete je i, kvalitetnije pokrivanje sa wi-fi signalom u centru grada, jer je nedavno ostvaren kontakt sa tvrtkom koja bi trebala obaviti poslove na postavljanju točke preko koje bi se mogla brzina interneta povećati, a riječ je preko 1 gigabajta prometa, što bi zadovoljilo potrebe turista i svih onih koji imaju potrebu za tim uslugama.“ – kazao je predsjednik Skupštine TZ Grada Otočca Stjepan Kostelac.
Važno je reći da je povećanje u privatnom smještaju za 20 %, dok je za prošlu godinu evidentno povećanje za 35 % više ostvarenih noćenja. Najveći broj noćenja i dolazaka ostvaren je iz Koreje i Japana, slijede Talijani, Nijemci i Poljaci. Imali smo dva otvorena informativna punkta, tako je i podatak da je oko 20.000 posjetitelja bilo na Majerovom vrilu i Utočištu za male medvjede u Kuterevu, no treba naglasiti da je i informativni punkt u gradu pokazao veliki interes kod individualnih posjetitelja tako i grupa. U planu nam je izrada nove imidž brošure, izrada novih letaka, ali i reprint novih postojećih materijala“ – kazala je između ostalog dir. TZ Grada Otočca Mladenka Orešković.
Dražen Prša