U Brinju održana “Zelena čistka”

U Općini Brinje održana je ekološka akcija “Zelena čistka”, koja je dio globalnog pokreta World Cleanup Day. Na izabranoj lokaciji MO Prokike, djelatnici Općine Brinje, djelatnici Komunalnog poduzeća Brinje i građani volonteri okupili su se kako bi očistili prostor od nagomilanog otpada.

Izabrano područje bilo je, do današnje akcije, prepuno raznovrsnog otpada. Zahvaljujući angažmanu svih sudionika, ovo je područje sada očišćeno, a nade su da ćemo slične prizore u budućnosti moći izbjeći ne samo na ovoj, nego i na drugim lokacijama unutar općine.

Nastavak ispod oglasa

Osim samog čišćenja, akcija je imala i edukativni karakter. Naime, apelira se na građane da ne odbacuju otpad u prirodu, posebice jer su stvoreni svi preduvjeti za njegovo pravilno odlaganje. Komunalno društvo Brinje d.o.o. omogućuje organizirani odvoz otpada, a u Lučanima je otvoreno i reciklažno dvorište.

Kroz ovakve i slične akcije, Općina Brinje želi potaknuti građane na savjesno i odgovorno ponašanje prema okolišu. Jer, briga o prirodi i okolišu nije samo zadaća pojedinaca ili institucija, već obaveza svakog od nas. Cilj je ostaviti budućim generacijama čistu i očuvanu prirodu, kao i ljepše mjesto za život.

L.O.