U Brinju su u tijeku brojni projekti koji bi uskoro mogli okončati povremene probleme u vodoopskrbi

0

Na zadnjem sastanku s predstavnicima Hrvatskih voda održanom u sjedištu Ličko-senjske županije svi su gradonačelnici i načelnici Općina prezentirali situaciju po pitanju vodoopskrbe na svojem području. Pri tome je sa zanimanjem praćeno izlaganje Zlatka Fumića, načelnika Općine Brinje.

Kako smo lani u nekoliko navrata objavljivali vrlo kritičnu situaciju po pitanje opskrbe potrošača pitkom vodom sa toga područja, zamolili smo načelnika Fumića da nam u najkraćim crtama elaborira nastojanja poduzeća Vodovod-Brinje i svoja osobna kako bi se u dogledno vrijeme stanje vodoopskrbe poboljšalo.

-Planira se dovršetak Objekata za zahvaćanje dodatnih količina vode na izvoru Žižići. Uvjereni smo kako će ovaj projekt nadomjestiti potrebne količine vode za vrijeme suše kakva nas je pogodila 2022. godine. Osigurana su i sredstva za nastavak projekta Smanjenja gubitaka u smislu gubitaka vode i traženja kvarova te sanacije oštećenih dijelova vodovodne mreže i objekata, smanjenja tlaka u cijevima i gradnje malih crpnih stanica u vrijednosti od 237.500 €. U planu je za 2023. godinu i gradnja vodnih građevina i to rekonstrukcija vodovoda u Frankopanskoj ulici procijenjene vrijednosti 398.000 €, za koju su također osigurana sredstva. Ovome treba dodati kako su osigurana sredstva za projektiranje vodovoda Jezerane te vodospreme Stajnica s spojnim cjevovodom u iznosu 15.000 €. Za planirane vodoistražne radove osigurana su sredstva u iznosu od 25.000 €. Osim navedenih projekata čija je realizacija financijski osigurana za 2023. godinu radit će se na završetku rješavanja imovinsko pravnih odnosa i ishođenju građevinske dozvole za Projekt Maljkovac-Lončari, zaključio je načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić.

Prošle godine je situacija s opskrbom vode na širem području Općine Brinje bila povremeno vrlo složena pa je iz Robnih zaliha izdvojeno desetak cisterni za vodu koja se dovozila mještanima u najugroženija područja.

M. S.