U Domu zdravlja Gospić organiziran stručni sastanak i radionica na temu unapređenja skrbi za kompleksne pacijente

0

U Domu zdravlja Gospić održan je stručni sastanak i radionica posvećena unapređenju skrbi za kompleksne pacijente. Ovaj važan događaj organiziran je u suradnji s PUB HUB programom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U skladu s Nacionalnim planom razvoja zdravstva za razdoblje 2021. – 2027., nedavnim izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 2023. i Planom i programom mjera zdravstvene zaštite 2023., kompleksni pacijenti identificirani su kao prioritet u kontekstu koordinacije i integracije zdravstvenih i socijalnih usluga.

Oglas

Kompleksni pacijenti, koji se suočavaju s brojnim izazovima u ostvarivanju zdravstvene skrbi, često su u situaciji gdje zdravstveni sustav neefikasno koristi svoje resurse u pokušaju da im pruži adekvatnu skrb. Ova situacija zahtijeva promjenu paradigme rada i pristupa ovim pacijentima.

Cilj sastanka, koji je okupio djelatnike Doma zdravlja i Opće bolnice Gospić, bio je započeti detaljnu analizu izazova u skrbi o kompleksnim pacijentima. Razgovaralo se o razvijanju ciljanih opcija intervencija koje bi bile u skladu s nacionalnim reformskim smjernicama i globalnim trendovima, a pritom prilagođene potrebama lokalne zajednice.

Ovaj sastanak predstavlja važan korak u nastojanju da se unaprijedi kvaliteta zdravstvene skrbi za najugroženije skupine pacijenata, s posebnim naglaskom na integraciju zdravstvenih i socijalnih usluga u svrhu osiguravanja efikasnije i kvalitetnije zdravstvene zaštite.

L.O.