U Gospiću kreće provedba novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu – Ličani spremniji i od Slavonaca

0

Ministarstvo poljoprivrede je 28. studenog 2018. godine, dalo SUGLASNOST na Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Gospića (u nastavku: Program). Slijedom toga, Grad Gospić ovim putem želi obavijestiti sve fizičke i pravne osobe koje su zainteresirane za zakup ili kupnju državnog poljoprivrednog zemljištem, da je otvoren „JAVNI POZIV“ za iskazivanje interesa za zakup/kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Gospića.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske potvrđuju Gradska odnosno općinska vijeća. Odluku o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup donose vijeća na prijedlog Povjerenstava za zakup poljoprivrednog zemljištu u vlasništvu države, uz prethodno mišljenje Ličko-senjske županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Više informacija o dokumentaciji, rokovima i postupku za raspisivanje javnog natječaja za zakup/prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske možete pronaći na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_20_402.html (Zakon o poljoprivrednom zemljištu)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_08_72_1472.html (Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_92_1800.html (Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske).

L.O.