U Gospiću sveta misa u povodu Katehetske nedjelje

0

U povodu Katehetske nedjelje u gospićkoj katedrali svetu misu je predvodio župnik i dekan gospićki mons. Mile Čančar. Na svetoj misi bilo je nazočno mnoštvo roditelja i djece, a katedrala je bila dupkom puna. Pjevanje je predvodio bogoslov Josip Šimatović, a na misi su pjevala djeca iz Osnovne škole „dr. Jure Turića“ u Gospiću. Katedrala je i danas odjekivala veselim i zvonkim zvukovima iz orguljske pratnje i uopće nije niti ove nedjelje nikakve kakofonije. U propovijedi župnik je pozvao čitavu vjerničku zajednicu, čitajući biskupovu poruku za ovu nedjelju, na djelotvornije svjedočanstvo kršćanske zajednice koje nije izraženo samo znanjem o vjeri, nego i primjenom evanđelja u svakodnevnom životu.

Oglas

PORUKA GOSPIĆKO-SENJSKOG BISKUPA ZA KATEHETSKU NEDJELJU, 25. RUJNA 2011.

Poštovani župnici, dragi roditelji, vjeroučitelji, vjeroučenici, odgajatelji u vjeri, župni suradnici, braćo i sestre, koji imate poslanje prenošenja vjere u Kristovoj Crkvi!

Na proljetnom zasjedanju Prezbiterskog vijeća Gospićko-senjske biskupije 11. travnja o. g. odlučeno je da i ova pastoralna godina u našoj biskupiji bude Godina župne kateheze jer – i pored određenih napora i uspjeha – očekivani rezultati u protekloj godini nisu postignuti. Neka župnici još jednom razmotre prošlogodišnju poruku o župnoj katehezi i neka procijene što je u pogledu toga učinjeno, a što propušteno.
Iz provedene ankete očito je:
1. ni u jednoj župnoj zajednici nisu u zadovoljavajućoj mjeri zaživjele sve moguće i potrebne vrste župne kateheze;
2.nije došlo do šireg uključivanja nekih novih nositelja;
3. nije u dovoljnoj mjeri uložen napor za osposobljavanje novih kateheta.

I. Vrste župne kateheze
Istina, o župnoj katehezi govorilo se na raznim našim  sastancima  na razini biskupije i pojedinih dekanata. Iz Katehetskog ureda poslan je i odgovarajući upitnik. Odgovorila su 22 župnika za 32 župe.  Rezultati tog upitnika razmotreni su na predbožićnom susretu svećenika 13. prosinca 2010.
Iz tih odgovora proizlazi:
– svojevrsne kateheze održavaju se u sklopu pripreme vjernika za velike blagdane (Božić, Uskrs, Duhovi, Tijelovo, Velika Gospa i dr.);
– prigodom pripreme za proslavu zaštitnika i suzaštitnika župa održava se trodnevnica, pokorničko bogoslužje, ispovijed i dr.;
– održavanju se pobožnosti (svibanjske i listopadske, zornice, križni put u korizmi, euharistijsko klanjanje i dr.);
– održavaju se susreti članova župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća, a pojedini župljani sudjeluju i na susretima na razini biskupije;
– održavaju se i roditeljski sastanci. To je dobro, ali se iz toga još ne prepoznaju nove inicijative.
Treba još više poraditi da se župna kateheza održava za sve vjeroučenike koji pripadaju nekoj župi. Često se čuje od pojedinih vjeroučenika pa i roditelja da je dostatan školski vjeronauk. Zašto još i župni vjeronauk? Školski vjeronauk daje i utvrđuje znanje i spoznaje o vjeri.  U župnoj zajednici župnom katehezom, ulazimo u otajstvo vjere, darovano od Krista  u sakramentima.  Bez te povezanosti ostajemo daleko od njegova života. Jedino, ako smo povezanoi s Isusom i njegovom Crkvom, možemo donijeti plodove vjere, nade i ljubavi.

U tom smislu možemo registrirati određene korake.
Neki su pokušali zadržati vjeroučenike kraće ili duže nakon nedjeljnih misa povjerivši brigu za njih poučenijim praktičnim vjernicima. To je dobro za početak, ali je potrebno ići prema sustavnijoj katehizaciji s osposobljenim katehetama. Valja svakako pozdraviti i još dosljednije provoditi započetu praksu da se unutar župe pripravnici za prvu pričest i krizmu sustavno, župnom katehezom, pripremaju na te sakramente. Treba im na vrijeme za to podijeliti prijavnice.
Premalo je podataka koji bi posvjedočili da je župna kateheza zahvatila razne uzraste i struke. Dakako, moramo biti realni pa vidjeti da se župna kateheza u tom smislu na nekim župama i ne može posebno razgranati (jer su male ili je pretežno staro stanovništvo), ali svakako ima dosta župa gdje bi se ona mogla održati i po uzrastima i po zvanjima.

II. Nositelj župne kateheze.
Iz spomenute ankete nije vidljivo da su se u župnu katehezu uključili novi djelatnici. Pozivamo vjeroučitelje da se neizostavno uključe u župnu katehezu i to dva sata tjedno u župnim zajednicama. Vjeroučitelj koji se ne uključuje u župnu katehezu, ne opravdava povjereni kanonski mandat Crkve i takvim ponašanjem dovodi ga u pitanje.
Podržavamo pokušaje nekih župnika da se u nedostatku kvalificiranih kateheta koriste iskusnim i poučenijim vjernicima. Pri tome neka se vodi računa ne samo o njihovom znanju nego i o njihovom svjedočanstvu vjere, crkvenosti i drugim kršćanskim i ljudskim krjepostima. Potrebno je neprestano dozivati u svijest da vjera nije samo stjecanje znanja, nego i prihvaćanje i življenje Kristova života po Evanđelju i nauku Crkve.
Posebnu brigu treba voditi o pouci roditelja kako će oni u obitelji poučavati svoju djecu u vjeri. Godina obitelji na nacionalnom planu poseban je poticaj za to. Oni će tu svoju ulogu obaviti na razne načine. Ponajprije redovitim dolaženjem na nedjeljne i blagdanske sv. mise, ispovijedanjem, dolaženjem na susrete roditelja na razini župe i biskupije, sudjelovanjem u životu župne zajednice. Rast djece u vjeri pretpostavlja vjeru roditelja. Bez svjedočanstva vjere roditelja svi napori koje poduzima kateheta ne mogu donijeti očekivane plodove u rastu vjere vjeroučenika. Ako ih želimo odgojiti da budu istinski vjernici onda to možemo učiniti samo vlastitim primjerom.
Na prvom Nacionalnom danu hrvatskih katoličkih obitelji u Zagrebu, na hipodromu, na euharistijskom slavlju, Papa Benedikt XVI. pozvao je kršćanske roditelje da dadu poseban doprinos evangelizaciji. “Dragi roditelji, trajno se obvežite učiti svoju djecu moliti i molite s njima. Uvedite djecu u život Crkve i nemojte se bojati u intimi doma čitati Sveto pismo.“ Približite ih sakramentima, osobito Euharistiji, obasjavajući tako obiteljski život svjetlom vjere i hvaleći Boga kao Oca.“ Sveti Otac je istaknuo da ove godine slavimo 600 godina ludbreškog euharistijskog čuda.
U  duhu Papinog poziva molimo roditelje da si posvijeste i obećanje koje su dali kod krštenja svoje djece da će ih odgajati u vjeri kako bi živjeli prema Božjim zapovijedima te ljubili Gospodina Boga i svoje bližnje.

III. Osposobljavanje
U prošlogodišnjoj poruci rečeno je gdje i kako se mogu osposobiti novi djelatnici za župnu katehezu. Ne vidi se iz ankete da je na tom polju bilo nekih pokušaja, što svakako nije dobar znak. Za to osposobljavanje prikladni su oni vjernika koji su u župnoj zajednici pokazali sklonost i sposobnost za katehezu. Takvima valja  preporučiti  i omogućiti doškolovanja za župne katehete na Metropolijskom pastoralnom institutu Teologije u Rijeci. Bez suradnika na ovom području, posebno na većim župama, teško je ostvariv program sustavne župne kateheze.

Zaključak:
U nacionalnoj Godini obitelji pozivamo sve odgovorne u evangelizaciji, župnike, roditelje, školske i župne vjeroučitelje, župnu zajednicu  da se nesebično uključe u ostvarenje pastoralnog plana Biskupije u pogledu provođenja župne kateheze. Župnici i vjeroučitelji neka budu nositelji tog plana a bliži župni suradnici koji imaju Božji dar prenošenja vjere neka se na poziv župnika odazovu na to polje zahtjevnog ali blagoslovljenog rada. U duhu poziva Pape Benedikta XVI. roditeljima na prvom Nacionalnom danu hrvatskih katoličkih obitelji u Zagrebu potičem roditelje da budu prvi odgajatelji u vjeri svoje djece. Obitelj i župna zajednice neka budu mjesta prenošenja istinske ljubavi i vjere u Krista raspetoga, umrloga i uskrsloga. Obitelj i župna zajednica su glavni put prenošenja vjere.
Odgovorno zadaću župne kateheze, naših vjeroučenika i svih ostalih skupina u župnoj zajednici  povjeravamo zagovoru Zaštitnice naše Biskupije i svih hrvatskih mučenika i svjedoka vjere.

U Gospiću, 14. rujna 2011. na blagdan Uzvišenja sv. križa

 

  NjaM