U Kulturno-informativnom centru u Gospiću održan je tečaj snimanja i produciranja glazbe

U Kulturno-informativnom centru u Gospiću održan je tečaj snimanja i produciranja glazbe na kompjuterskom programu STEIBERG CUBASES pod vodstvom Mladena Maleka u sklopu Bluse festivala i Dana grada. On se bavi glazbom od svoga rođenja. Surađivao je na više od 500 projekata kao producent, snimatelj i glazbenik. Tečaj je bio podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu Mladen Malek je sudionike upoznavao sa osnovama DAW-a ( audio work station), načinom korištenja za snimanje, editiranje i aranžiranje.Pokazao je i načine korištenja za miksanje i mastering te osnovna podešavanja računala za rad sa DAW programima. U drugom dijelu tečaja sudionicima je pokazao rad sa glazbenim datotekama, unos zvukova, način korištenja miksera, rad sa fajlovima, editiranje kanala, grupiranje i uvod u miksanje. U trećem dijelu tečaja slijedilo je pokazivanje vještina za rad sa time trakom, podešavanje i prilagodba tempa ,  monitoring, export, mastering i priprema za replikaciju te video osnove, snimanje voiceover-a za reklame.Poštovani čitatelji opširnije informacije mogu pronaći na web-stranici www.studiomalek.hr.

 

Nastavak ispod oglasa

                                                                                                                                                                            NjaM