U Ličko-senjskoj županiji održan kolegij za veću energetsku učinkovitost i zbrinjavanje otpada

U dvorani za sastanke Ličko-senjske županije danas je održan kolegij za veću energetsku učinkovitost i nastavak aktivnosti na zbrinjavanju otpada. Na kolegiju su se okupili predstavnici svih jedinica lokalne samouprave s ovih prostora. Glavna tema kolegija bilo je usklađivanje Prostornih planova jedinica lokalne samouprave, kao i izmjene i dopune prostorno planske dokumentacije Ličko-senjske županije.

U drugom dijelu kolegija održan je sastanak s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na kojem je nazočio direktor Fonda Luka Balen sa suradnicima, kao i predstavnici lokalnih komunalnih poduzeća. Teme ovog dijela kolegija odnosila su se na zbrinjavanje otpada i financiranje projekata gospodarenja otpadom iz sredstava fondova Europske unije. Također se razgovaralo o pozivu za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, tj. mogućnostima prijave projekata s područja Ličko-senjske županije. Ovaj kolegij bio je zatvoren za javnost.

Nastavak ispod oglasa

Nakon kolegija novinarima su se obratili župan Ernest Petry i direktor Fonda Luka Balen. Direktor Balen izrazio je zadovoljstvo informiranošću i angažiranošću sugovornika te njihovim javljanjem na mnoge natječaje. Razgovaralo se i o gospodarenju otpadom, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Župan Petry nadovezao se na rečeno te izrazio zahvalnost svima koji su sudjelovali na ovoj koordinaciji.

-Mi smo jutros krenuli s radom i najviše se govorilo o usklađivanjima planske dokumentacije s novim projektima na kojima radimo. Tu dokumentaciju želimo uskladiti s potrebama, Zakonima i prostornim mogućnostima. Govorilo se i o budućem projektu Lika koji će se odnositi na gospodarska ulaganja, ulaganja u komunalnu infrastrukturu i društvene djelatnosti na području Ličko-senjske županije.

Mogu reći da smo po tom pitanju postigli puni konsenzus između sva četiri grada i svih osam općina i same Županije. S predstavnicima Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša razgovaralo se o zbrinjavanju otpada, pretovarnim stanicama i svemu vezanom uz ovu temu koja će biti u realizaciji do konca ove godine. Kao što je rekao direktor Balen puno toga je već učinjeno vezano uz energetsku učinkovitost javnih zgrada i obnovljive izvore energije. Danas smo dobili informacije koje su to Mjere koje će Fond raspisivati kako bi se na taj način mogla iskoristiti sva moguća sredstva koja nam budu na raspolaganju, kazao je  župan ličko-senjski Ernest Petry.

L.O.