U novom prijedlogu proračunu 20 mil. kn nepovratnih EU sredstava, regres za zaposlenike od 2500 kn

0

Župan Milinović izvijestio je javnost da će povući Proračun na doradu te da će ga do srijede ponovno uputiti u proceduru. Zanimalo nas je zbog čega je to učinjeno te smo dobili pojašnjenje od župana Milinovića.

-Kao što sam rekao proračun sam uputio gotovo prije 6 mjeseca te su sada bitno promijenjeni uvjeti pa sam smatrao korektnijim da to izmijenim nego da idem sa samim amandmanima na Skupštinu.

Koji su novi uvjeti ?

-Kao što sam govorio predložio sam vrlo konzervativan proračun, a to u ekonomskom smislu znači vrlo oprezan po pitanju prihoda i rashoda.

Znači li to da se proračun bolje puni?

-Upravo tako s jedne strane, a s druge strane imamo i nove zahtjeve proračunskih korisnika. Jedna od najvećih stavki je oko 19 milijuna kuna nepovratnih EU sredstava za Opću bolnicu Gospić.

Hoće li se to osjetiti na plaćama zaposlenih?

-Na plaćama ne jer još uvijek nismo u gabaritima od 20 % izvornih sredstava za plaće, ali budući nismo mogli isplatiti uskrsnice jer nije bilo proračuna nakon analize nadam se da ćemo zaposlenima osigurati regrese za godišnji odmor u visini od 2.000 – 2.500 kn, naravno ukoliko proračun bude usvojen.

Hoće li biti još nekih novina u proračunu?

-Slijedi sastanak sa HDZ – om i koalicijskim partnerima. Ima naznaka da bi HDZ i koalicijski partneri mogli osigurati još neka dodatna sredstva, odnosno 5-10 novih milijuna kn pa čekam njihov konačni prijedlog koji će ići na dobrobit građana Ličko-senjske županije.

Hoćete li razgovarati sa HSP – om?

-Ja sam otvoren za razgovore sa svima. Sa svima sam već imao konzultativne sastanke. HDZ je izrazio potrebu da se nađemo još jednom i naravno da ću to prihvatiti, a ukoliko HSP izrazi potrebu i to ću prihvatiti. Nije na meni nego na HSP – u hoće li ili neće razgovarati.

L.O.