U NP Plitvička jezera posao dobilo 397 radnika

0

Objavljeni su i rezultati natječaja za prijem radnika za rad u NP Plitvička jezera u turističkoj sezoni 2016. godine.
Zaposleno je ukupno novih 397 radnika i to u službi zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Np 32 radnika, u službi prihvata, vođenja, informiranja, prijevoza posjetitelja i internog transporta 102 radnika, u Podružnici trgovine 20 radnika, Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva 230 radnika, službi ekonomsko financijskih poslova 1 radnik, službi zajedničkih poslova 10 radnika, Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture 2 radnika.
Kako je izvijestio glasnogovornik JU NP Plitvička jezera Ognjen Borčić, prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac), Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera, izabrani kandidati dužni su se najkasnije u roku od pet dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova, da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu, izabrani kandidati koji prihvate sklapanja ugovora o radu dužni su dostaviti Ustanovi potvrdu HZMO-a o radnom stažu.
Poseban je i ne tako čest slučaj da je temeljem prava prednosti pri zapošljavanju koje propisuje Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji navedeno pravo ostvarilo je 40 radnika, odnosno preko 10%., te da je zaposlena i jedna osoba s invaliditetom.
Dražen Prša